Påven emeritus Benedictus XVI drabbad av rosfeber

Påven emeritus Benedictus XVI skall enligt uppgifter från massmedia själv ha insjuknat efter besöket hos sin döende broder Georg i Regensburg. 93-åringen lider sedan sin återkomst av rosfeber, en smärtsam virusinfektion, rapporterade på måndagen Passauer Neue Presse, som hänvisar till uppgifter från påvebiografen Peter Seewald.

Författaren från München överlämnade i lördags till Benedictus sin biografi Benedikt XVI – Ein Leben, som utkom i början av maj. Vid mötet deltog även ärkebiskop Georg Gänswein, Benedictus privatsekreterare och prefekt för det påvliga hushållet. Påven emeritus skall ha visat sig optimistisk, trots virussjukdomen. Enligt vad han sade, skulle han åter ta till pennan, när han väl har fått krafterna tillbaka.

Enligt Seewald är Benedictus numera ytterst bräcklig. Hans tanke och minne är alerta, men hans röst nästan ohörbar. Det andliga testamente, som han redan har skrivit, skall offentliggöras efter hans död. Som sitt sista vilorum har han förordnat om den helige Johannes Paulus II:s tidigare grav i Peterskyrkans krypta, då han känner sig särskilt förbunden med sin föregångare. Redan före biografin har Seewald redan i bokform offentliggjord flera längre intervjuer med Joseph Ratzinger/Benedictus XVI.

Den tidigare påven besökte i mitten av juni överraskande sin äldre broder Georg i Regensburg, sedan dennes hälsotillstånd drastiskt hade försämrats. I början av juli avled Georg Ratzinger i en ålder av 96 år.

Kathpress 2020-08-03

Detta är en nyhetstext.