Påven fördömer förtrycket av ursprungsbefolkningarna

Tzotzil kvinnorPåven Franciskus brännmärkte miljöförstöringen och profitbegäret, som hotar ursprungsbefolkningarna. Vid en mässa med indigena troende i San Cristóbal de las Casas, på höglandet i den mexikanska delstaten Chiapas under måndagen fördömde han särskilt markstölderna och fördrivningarna av urinvånare i vinningssyfte. Gärningsmännen är ”berusade av makt, pengar och marknadens lagar”, sade påven vid eukaristifirandet på stadens idrottsarena. Människor har all anledning att pröva sitt samvete och ursprungsbefolkningarna om förlåtelse. [Bilden: kvinnor från folkgruppen maya-tzotzil i procession på väg till gudstjänsten.]

I detta sammanhang krävde Franciskus en ansvarsfullt hantering av skapelsen. Människans våldskultur visar sig också i sjukdomssymtomen i jorden och vattnet, i luften och de levande varelserna, sade Franciskus med hänvisning till sin miljöencyklika Laudato si.

mässa folkOmkring 100 000 troende, varav de flesta var indigena, hade förberett ett hjärtligt mottagande av påven på idrottsarenan i San Cristóbal de las Casas. ”Välkommen fredspåven” och ”välkommen de fattigas påve”, hördes bland åhörarna. Mässan var utformade med många indiegena inslag och traditionell musik. Läsningarna och bönerna skedde på de indigena språken tzotzil och ch’ol, evangeliet lästes på mayaspråket tzeltal. Bakom podiet med påvealtaret fanns en kopia av den karakteristiska färgglada fasaden på katedralen i San Cristobal.

”Den av engångskulturen utblottade jorden behöver er”, sade påven i sin predikan. Han kritiserade avgränsningen och förringandet av ursprungsbefolkningarnas värden och traditioner. Mänskligheten har något att lära av de indigenas värden och traditioner, och även av deras vishet och förtrogenhet med naturen. Detta gäller i synnerhet yngre människor, ”som utsätts för en kultur, som försöker undertrycka alla kulturella rikedomar och kännetecknen till förmån för en homogen värld”. Påven talade om krafter, som vill söva barn och ungdomar med hänvisning till att de ändå inte kan förändra sin situation.

gatubild ChiapasPåven uppmanade deltagarna i eukaristifirandet att förtrösta på Guds kärlek. Gud delar längtan efter en värld utan förtryck, misshandel och förnedring, en värld präglad av syskonskap. Han slår följe med människorna, ”för att mörkret inte ska få sista ordet”. Våld och orättfärdighet kan övervinnas genom solidaritet.

Middag med urinvånare

Franciskus landade tidigt på måndagsmorgonen (måndag kväll, europeisk tid), i den mexikanska staden Tuxtla Gutiérrez, huvudstad i delstaten Chiapas. Därifrån flög han i helikopter vidare till San Cristobal de las Casas. Efter gudstjänsten med indigena troende ville han äta middag i det biskopliga residenset med indigena urinvånare.

Under eftermiddagen var ett möte med äldre och sjuka i katedralen i San Cristóbal inplanerat. Bedömare tolkade mötet i katedralen som att den latinamerikanske påven visade sin vördnad för den under sin livstid kritiserade fredsaktivisten och biskopen Samuel Ruiz García (1924–2011), som ligger begravd i kyrkan. Ruiz, tidigare biskop av San Cristóbal, är en symbolgestalt för kyrkans insatser för Latinamerikas ursprungsbefolkning. Han ledde stiftet i det krisdrabbade Chipasområdet från 1960 till 2000. Han var medlem av och ordförande för den nationella ”medlingskommissionen”, som efter de indigenas uppror i Chiapas förhandlade med zapatistgerilla EZLN och den mexikanska regeringen. På grund av sitt engagemang blev han ofta föreslagen som kandidat till Nobels fredspris.

Det uppstod stundtals spänningar gentemot hierarkin inom kyrkan på grund av Ruiz’ insatser för de indigena. År 1993 rekommenderade Vatikanens nuntiatur i Mexiko att Ruiz skulle avgå på grund av teologisk avvikelser och själavårdspraxis; biskopen vägrade. På grund av detta utsåg Rom en extra biskop, en så kallad koadjutor. Senare avtog spänningarna.

Möte med familjer

Efter besöket i katedralen i San Cristóbal flyger påven tillbaka till Tuxtla Gutiérrez. Det stort möte med familjer på stadens stadium avslutar där påven tredje besöksdag i Mexiko. Redan samma kväll flyger Franciskus tillbaka till Mexico City och den därvarande nuntiaturen, där han bor under hela sitt besök.

Kathpress 2016-02-15

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Tzotzil kvinnorPåven Franciskus brännmärkte miljöförstöringen och profitbegäret, som hotar ursprungsbefolkningarna. Vid en mässa med indigena troende i San Cristóbal de las Casas, på höglandet i den mexikanska delstaten Chiapas under måndagen fördömde han särskilt markstölderna och fördrivningarna av urinvånare i vinningssyfte. Gärningsmännen är ”berusade av makt, pengar och marknadens lagar”, sade påven vid eukaristifirandet på stadens idrottsarena. Människor har all anledning att pröva sitt samvete och ursprungsbefolkningarna om förlåtelse. [Bilden: kvinnor från folkgruppen maya-tzotzil i procession på väg till gudstjänsten.]

I detta sammanhang krävde Franciskus en ansvarsfullt hantering av skapelsen. Människans våldskultur visar sig också i sjukdomssymtomen i jorden och vattnet, i luften och de levande varelserna, sade Franciskus med hänvisning till sin miljöencyklika Laudato si.

mässa folkOmkring 100 000 troende, varav de flesta var indigena, hade förberett ett hjärtligt mottagande av påven på idrottsarenan i San Cristóbal de las Casas. ”Välkommen fredspåven” och ”välkommen de fattigas påve”, hördes bland åhörarna. Mässan var utformade med många indiegena inslag och traditionell musik. Läsningarna och bönerna skedde på de indigena språken tzotzil och ch’ol, evangeliet lästes på mayaspråket tzeltal. Bakom podiet med påvealtaret fanns en kopia av den karakteristiska färgglada fasaden på katedralen i San Cristobal.

”Den av engångskulturen utblottade jorden behöver er”, sade påven i sin predikan. Han kritiserade avgränsningen och förringandet av ursprungsbefolkningarnas värden och traditioner. Mänskligheten har något att lära av de indigenas värden och traditioner, och även av deras vishet och förtrogenhet med naturen. Detta gäller i synnerhet yngre människor, ”som utsätts för en kultur, som försöker undertrycka alla kulturella rikedomar och kännetecknen till förmån för en homogen värld”. Påven talade om krafter, som vill söva barn och ungdomar med hänvisning till att de ändå inte kan förändra sin situation.

gatubild ChiapasPåven uppmanade deltagarna i eukaristifirandet att förtrösta på Guds kärlek. Gud delar längtan efter en värld utan förtryck, misshandel och förnedring, en värld präglad av syskonskap. Han slår följe med människorna, ”för att mörkret inte ska få sista ordet”. Våld och orättfärdighet kan övervinnas genom solidaritet.

Middag med urinvånare

Franciskus landade tidigt på måndagsmorgonen (måndag kväll, europeisk tid), i den mexikanska staden Tuxtla Gutiérrez, huvudstad i delstaten Chiapas. Därifrån flög han i helikopter vidare till San Cristobal de las Casas. Efter gudstjänsten med indigena troende ville han äta middag i det biskopliga residenset med indigena urinvånare.

Under eftermiddagen var ett möte med äldre och sjuka i katedralen i San Cristóbal inplanerat. Bedömare tolkade mötet i katedralen som att den latinamerikanske påven visade sin vördnad för den under sin livstid kritiserade fredsaktivisten och biskopen Samuel Ruiz García (1924–2011), som ligger begravd i kyrkan. Ruiz, tidigare biskop av San Cristóbal, är en symbolgestalt för kyrkans insatser för Latinamerikas ursprungsbefolkning. Han ledde stiftet i det krisdrabbade Chipasområdet från 1960 till 2000. Han var medlem av och ordförande för den nationella ”medlingskommissionen”, som efter de indigenas uppror i Chiapas förhandlade med zapatistgerilla EZLN och den mexikanska regeringen. På grund av sitt engagemang blev han ofta föreslagen som kandidat till Nobels fredspris.

Det uppstod stundtals spänningar gentemot hierarkin inom kyrkan på grund av Ruiz’ insatser för de indigena. År 1993 rekommenderade Vatikanens nuntiatur i Mexiko att Ruiz skulle avgå på grund av teologisk avvikelser och själavårdspraxis; biskopen vägrade. På grund av detta utsåg Rom en extra biskop, en så kallad koadjutor. Senare avtog spänningarna.

Möte med familjer

Efter besöket i katedralen i San Cristóbal flyger påven tillbaka till Tuxtla Gutiérrez. Det stort möte med familjer på stadens stadium avslutar där påven tredje besöksdag i Mexiko. Redan samma kväll flyger Franciskus tillbaka till Mexico City och den därvarande nuntiaturen, där han bor under hela sitt besök.

Kathpress 2016-02-15