Påven försvarar avtal med Kina och talar om övergrepp

Påven Franciskus försvarar Vatikanens nyligen ingångna överenskommelse med Kina. Avtalet om utnämningen av biskopar innebär ”en dialog om möjliga kandidater”, men ”slutligen är det påven som utnämner biskoparna, det är klart”, sade Franciskus till de medföljande journalisterna under sin flygresa tillbaka från Baltikum till Rom under tisdagseftermiddagen. Ansvaret för överenskommelsen ligger enbart hos honom, betonade Franciskus under den sedvanliga ”flygande presskonferensen”, där påven även gick in på frågan om övergrepp.

En avgörande impuls för honom att nu underteckna överenskommelsen med Peking ska ha varit de kinesiska biskoparnas gemensamma solidaritetsförklaring, sade Francikus. Efter anklagelserna från den tidigare nuntien i USA, ärkebiskop Carlo Maria Vigano, i slutet av augusti, skrev biskoparna i Kina till Franciskus att de stod på hans sida. Brevet var undertecknat av en biskop från den patriotiska kyrkan och av en från den underjordiska kyrkan. ”Det var för mig ett tecken från Gud”, sade Franciskus.

Samtidigt lät han förstå att överenskommelsen med Peking inte är optimal för kyrkan. ”När man sluter fredsavtal eller liknande avtal, förlorar båda sidor något”, enligt Franciskus. Han är medveten om motståndet bland katolikerna i Kina, som har lidit mycket. De har dock haft en stark tro och förtröstan på vad Petri efterföljare beslutar. Det har han fått många tydliga skriftliga bevis på från Kina.

Påven gick inte närmare in på innehållet i den än så länge inte närmare presenterade överenskommelsen, som undertecknades i lördags. Han påminde endast om att det tidigare i historien inte enbart varit påven som beslutat om biskopar. Så var det under nästan 350 år kungen över Spanien och Portugal som utnämnde biskoparna i Latinamerika. Påven gav sedan dessa endast sin välsignelse.  På samma sätt var det i Österrike-Ungern hos kejsarinnan Maria Theresia. I praktiken låg rätten att utnämna biskopar under slutet av den habsburgska monarkin i Österrike hos kejsaren, respektive kulturministeriets byråkrati. Den biskopskandidat som kejsaren presenterade bekräftades därefter av påven.

Det nu föreliggande preliminära avtalet med Kina är resultatet av flera års arbete, som några av Kurians medarbetare oförtröttligt har varit delaktiga i, tillfogade Franciskus. De har ytterst noga diskuterat och bearbetat de aktuella avtalsutkasten som landat på deras bord. Därför har han, som bär det yttersta ansvaret, haft ett stort förtroende för deras arbete. Franciskus avslutade med be om förböner för var och en som inte kan förstå detta eller som under flera år har lidit i den underjordiska kyrkan.

Vatikanen och Kina slöt i helgen (22 september) ett ”preliminärt avtal” om utnämningen av biskopar. Påven Franciskus erkände åtta regimtrogna biskopar som vigts utan Roms godkännande. Därmed står för första gången på över 60 år alla katolska biskopar i Kina i gemenskap med Rom. Delar av den kinesiska kyrkan har följt förhandlingarna med oro. De har anklagat Vatikanen för att vara naiv, och de har varnat för en ”utförsäljning” av kyrkan i Kina.

Varje enskilt övergrepp är ”monstruöst”

När det gällde övergreppsskandalerna hänvisade påven till att antalet fall under senare tid har gått tillbaka, eftersom kyrkan har insett att man måste bekämpa dessa på ett annat sätt än tidigare. Samtidigt gäller det att inte enbart betrakta det felaktiga förhållningssättet utifrån dagens kriterier. Tidigare tystades sådana övergrepp ner överallt, även i familjer, ”där en farbror förgrep sig på ett syskonbarn, en far på sina barn – eftersom detta var en enorm skam”, sade Franciskus. Så har man tyvärr hanterat detta under århundraden.

Men människor har naturligtvis med all rätt blivit upprörda över skandaler i kyrkan, i synnerhet när det handlat om övergrepp, svarade påven på en fråga om detta från en av journalisterna. Och varje enskilt övergrepp mot barn som begåtts av kyrkans män är särskilt ”monstruöst”, eftersom kyrkan ska föra barnen fram till Gud – inte förstöra deras liv.

”Men det finns en princip som har hjälpt mig att förstå historien”, menade påven: Ett historiskt faktum måste bedömas utifrån sin tids kontext och inte enbart med hjälp dagens hermeneutik. Det gäller exempelvis för fördömandet av brotten mot ursprungsbefolkningarna, som ofta var fullständigt orättfärdiga och ytterst grymma. På samma sätt förhåller det sig med dödsstraffet, som ännu i slutet av 1800-talet tillämpades i Kyrkostaten.

Det moraliska medvetandet växer med åren, sade Franciskus. Även kyrkan har tvingats lära sig. Sålunda visar exempelvis rapporten om hanteringen av sexuella övergrepp i stiften i den amerikanska delstaten Pennsylvania att det främst var under en period i början av 1970-talet som präster hade varit inblandade i övergreppen. Under senare tid har antalet märkbart minskat, eftersom kyrkan har blivit mer uppmärksam, sade påven. Sålunda har han under senare tid fått ett flertal domar mot ämbetsbärare från Troskongregationen, och han har beordrat myndigheterna att arbeta vidare. Det är inte förhandlingsbart.

Kathpress 2018-09-26

 

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Franciskus försvarar Vatikanens nyligen ingångna överenskommelse med Kina. Avtalet om utnämningen av biskopar innebär ”en dialog om möjliga kandidater”, men ”slutligen är det påven som utnämner biskoparna, det är klart”, sade Franciskus till de medföljande journalisterna under sin flygresa tillbaka från Baltikum till Rom under tisdagseftermiddagen. Ansvaret för överenskommelsen ligger enbart hos honom, betonade Franciskus under den sedvanliga ”flygande presskonferensen”, där påven även gick in på frågan om övergrepp.

En avgörande impuls för honom att nu underteckna överenskommelsen med Peking ska ha varit de kinesiska biskoparnas gemensamma solidaritetsförklaring, sade Francikus. Efter anklagelserna från den tidigare nuntien i USA, ärkebiskop Carlo Maria Vigano, i slutet av augusti, skrev biskoparna i Kina till Franciskus att de stod på hans sida. Brevet var undertecknat av en biskop från den patriotiska kyrkan och av en från den underjordiska kyrkan. ”Det var för mig ett tecken från Gud”, sade Franciskus.

Samtidigt lät han förstå att överenskommelsen med Peking inte är optimal för kyrkan. ”När man sluter fredsavtal eller liknande avtal, förlorar båda sidor något”, enligt Franciskus. Han är medveten om motståndet bland katolikerna i Kina, som har lidit mycket. De har dock haft en stark tro och förtröstan på vad Petri efterföljare beslutar. Det har han fått många tydliga skriftliga bevis på från Kina.

Påven gick inte närmare in på innehållet i den än så länge inte närmare presenterade överenskommelsen, som undertecknades i lördags. Han påminde endast om att det tidigare i historien inte enbart varit påven som beslutat om biskopar. Så var det under nästan 350 år kungen över Spanien och Portugal som utnämnde biskoparna i Latinamerika. Påven gav sedan dessa endast sin välsignelse.  På samma sätt var det i Österrike-Ungern hos kejsarinnan Maria Theresia. I praktiken låg rätten att utnämna biskopar under slutet av den habsburgska monarkin i Österrike hos kejsaren, respektive kulturministeriets byråkrati. Den biskopskandidat som kejsaren presenterade bekräftades därefter av påven.

Det nu föreliggande preliminära avtalet med Kina är resultatet av flera års arbete, som några av Kurians medarbetare oförtröttligt har varit delaktiga i, tillfogade Franciskus. De har ytterst noga diskuterat och bearbetat de aktuella avtalsutkasten som landat på deras bord. Därför har han, som bär det yttersta ansvaret, haft ett stort förtroende för deras arbete. Franciskus avslutade med be om förböner för var och en som inte kan förstå detta eller som under flera år har lidit i den underjordiska kyrkan.

Vatikanen och Kina slöt i helgen (22 september) ett ”preliminärt avtal” om utnämningen av biskopar. Påven Franciskus erkände åtta regimtrogna biskopar som vigts utan Roms godkännande. Därmed står för första gången på över 60 år alla katolska biskopar i Kina i gemenskap med Rom. Delar av den kinesiska kyrkan har följt förhandlingarna med oro. De har anklagat Vatikanen för att vara naiv, och de har varnat för en ”utförsäljning” av kyrkan i Kina.

Varje enskilt övergrepp är ”monstruöst”

När det gällde övergreppsskandalerna hänvisade påven till att antalet fall under senare tid har gått tillbaka, eftersom kyrkan har insett att man måste bekämpa dessa på ett annat sätt än tidigare. Samtidigt gäller det att inte enbart betrakta det felaktiga förhållningssättet utifrån dagens kriterier. Tidigare tystades sådana övergrepp ner överallt, även i familjer, ”där en farbror förgrep sig på ett syskonbarn, en far på sina barn – eftersom detta var en enorm skam”, sade Franciskus. Så har man tyvärr hanterat detta under århundraden.

Men människor har naturligtvis med all rätt blivit upprörda över skandaler i kyrkan, i synnerhet när det handlat om övergrepp, svarade påven på en fråga om detta från en av journalisterna. Och varje enskilt övergrepp mot barn som begåtts av kyrkans män är särskilt ”monstruöst”, eftersom kyrkan ska föra barnen fram till Gud – inte förstöra deras liv.

”Men det finns en princip som har hjälpt mig att förstå historien”, menade påven: Ett historiskt faktum måste bedömas utifrån sin tids kontext och inte enbart med hjälp dagens hermeneutik. Det gäller exempelvis för fördömandet av brotten mot ursprungsbefolkningarna, som ofta var fullständigt orättfärdiga och ytterst grymma. På samma sätt förhåller det sig med dödsstraffet, som ännu i slutet av 1800-talet tillämpades i Kyrkostaten.

Det moraliska medvetandet växer med åren, sade Franciskus. Även kyrkan har tvingats lära sig. Sålunda visar exempelvis rapporten om hanteringen av sexuella övergrepp i stiften i den amerikanska delstaten Pennsylvania att det främst var under en period i början av 1970-talet som präster hade varit inblandade i övergreppen. Under senare tid har antalet märkbart minskat, eftersom kyrkan har blivit mer uppmärksam, sade påven. Sålunda har han under senare tid fått ett flertal domar mot ämbetsbärare från Troskongregationen, och han har beordrat myndigheterna att arbeta vidare. Det är inte förhandlingsbart.

Kathpress 2018-09-26