Påven Franciskus avkragar ex-kardinal McCarrick

Vatikanen offentliggjorde på förmiddagen i dag, lördag den 16 februari, att påven Franciskus beslutat att avkraga den tidigare kardinalen Theodore McCarrick, som nu är 88 år gammal. McCarrick var tidigare ärkebiskop av Washington D.C. och en av de mest inflytelserika kardinalerna i USA. Av Vatikanens pressmeddelande framgår att grunden för påvens beslut är att McCarrick gjort sig skyldig till sexuella övergrepp på såväl minderåriga och vuxna personer.

Theodore McCarrick.
Foto: Wikimedia Commons.

Redan sedan tidigare har påven beslutat om att ta ifrån McCarrick kardinalsvärdigheten, men från och med nu avskedas han alltså som präst och förbjuds att i framtiden utföra några som helst uppdrag som präst i den katolska kyrkan. Kyrkorättsligt innefattar beslutet en så kallad laicering, vilket innebär att McCarrick numera har status som lekman i kyrkan. Laicering är det strängaste straffet som finns mot präster och biskopar i den katolska kyrkorätten.

Påven Franciskus beslut att laicera Theodore McCarrick är samtidigt en mycket stark markering inför den förestående internationella biskopssynoden i Vatikanen den 21–24 februari som ska behandla frågan om sexuella övergrepp inom kyrkan. Påven visar därmed sin beslutsamhet att personer som begått sexuella övergrepp inom kyrkan ska få ta de fulla konsekvenserna av sina handlingar, oavsett på vilken nivå i kyrkans hierarki dessa personer än befinner sig.

Red. 2019-02-16

Se det officiella pressmeddelandet från Vatikanen via denna länk: https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2019/02/16/0133/00272.html#en

Läs också artikel av Charlotta Smeds ”Vatikanen kallar till möte om övergrepp” via länken här