Påven Franciskus: ”De flesta äktenskap är ogiltiga”

Efter att påven Franciskus i torsdags hade talat inför stiftet Roms pastorala kongress svarade han på frågor från åhörarna. Tillfrågad av en lekman om ”krisen för äktenskapet” och hur den katolska kyrkan kan undervisa och vägleda ungdomar i fråga om äktenskap och familj, konstaterade påven att en stor majoritet av dagens sakramentala äktenskap inte är giltiga eftersom paren inte går in i dem med en korrekt förståelse av vare sig äktenskapets objektiva varaktighet heller det egna åtagandet: ”Vi lever i det tillfälligas kultur”, slog påven fast och refererade till sin egen erfarenhet:

”För några månader sedan berättade en biskop för mig att han hade mött en ung man som just avslutat sina universitetsstudier och sade ’jag vill bli präst – men bara i tio år’. Det här är det tillfälligas kultur och den finns överallt, också i relation till präst- och ordensliv. Det är tillfälligt och på grund av det är en stor majoritet av våra sakramentala äktenskap ogiltiga. Eftersom människor säger ’ja, för resten av livet!’ utan att veta vad de egentligen säger. Därför att de har en annan kultur. De säger det, de har god vilja men de vet inte.”

Påven berättade om ett möte med en kvinna i Buenos Aires som påpekade att präster som studerar flera år för sin prästvigning sedan kan få tillåtelse att lämna prästämbetet för att gifta sig och skaffa familj, men att för lekfolk ”gäller sakramentet för resten av våra liv, det är oupplösligt, och vi får bara fyra äktenskapsförberedande möten”. Franciskus fortsatte med att slå fast att äktenskapsförberedelserna i kyrkan är ett problem i sammanhanget, liksom de olika sociala situationerna som omger bröllopet. Som exempel nämnde han en man som skulle gifta sig och var på jakt efter en kyrka vars inredning och färgsättning kunde komplettera fästmöns klänning, och låg nära en restaurang: ”Det blir en social fråga men hur förändrar vi det? Jag vet inte.”

Som ärkebiskop av Buenos Aires hade Franciskus förbjudit äktenskap som ingicks för att bruden var gravid. Detta för att man i sådana situationer kan ifrågasätta om båda makarna verkligen frivilligt samtycker till giftermål.

Påven lade skulden för dagens äktenskapskris på det faktum att människor ”inte vet vad sakramentet är” eller förstår ”sakramentets skönhet”: ”De vet inte att det är oupplösligt, de vet inte att det är för resten av deras liv. Det är svårt.” Han tillade att en majoritet av paren i äktenskapsförberedelser i hans hemland Argentina redan bor ihop: ”De föredrar att leva sambo och detta är en utmaning, en uppgift. Inte att fråga ’varför gifter ni er inte?’ utan för att vägleda, vänta och hjälpa dem att mogna i trohet.” Franciskus avslutade sitt resonemang med att konstatera: ”Äktenskapet är det svåraste området inom pastoralt arbete.”

Catholic News Agency, 2016-06-16