Påven Franciskus om avliden syrisk-ortodox patriark

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

”Hela kristenheten har förlorat en av sina mest framstående andliga ledare, modig och vis i sitt ledarskap, en dialogens och fredens man och ett vittne till flera våldsamma konflikter, som resulterat i död och oöverskådligt lidande i hela Mellanöstern, särskilt i Irak och nu senast i Syrien”, sade påven Franciskus när han uttalade sig om patriarken Ignatius Zakka I, överhuvud för den syrisk-ortodoxa kyrkan i Antiokia och Mellanöstern, som nyligen avled på ett sjukhus i Tyskland vid 80 års ålder.

I ett telegram noterade påven att patriarken varit närvande vid Andra Vatikankonciliet som observatör och framhöll hans viktiga roll när det gällde att stärka relationerna mellan den syrisk-ortodoxa kyrkan och den katolska.

Patriarkens bortgång framkallade starka känsloyttringar i Mellanöstern, särskilt i Damaskus, hans biskopssäte, men även i Indien, som han ofta besökte. Sajan K, George, ordförande i Global Council of Indian Christians, mindes patriarkens nära relationer med Kerala, som han senast besökte 2008. Den lokala syriska kyrkan där har utlyst en 40 dagars sorgeperiod.

”Varje gång han besökte Indien samlades tusentals människor för att få hans välsignelse”, sade Sajan George till Asia News. ”Den syrisk-ortodoxa kyrkan bidrog såväl materiellt som finansiellt för att hjälpa människorna i Syrien.” Han var en stark förkämpe för mänskliga rättigheter, ”han var enkel och medkännande och arbetade outtröttligt för ekumenisk enhet”.

Född i Mosul, Irak, blev Ignatios Zakka I den syrisk-ortodoxa kyrkans primas 1980. Dessförinnan var han metropolit över Mosul, Baghdad och Basra. Sedan han blivit patriark vistades han i Damaskus, huvudsätet för den syrisk-ortodoxa kyrkan.

På fredag [28 mars] kommer han stoft att föras från Tyskland till Libanon och därifrån till Syrien, där begravningen kommer att äga rum.

Asia News 2014-03 24

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

”Hela kristenheten har förlorat en av sina mest framstående andliga ledare, modig och vis i sitt ledarskap, en dialogens och fredens man och ett vittne till flera våldsamma konflikter, som resulterat i död och oöverskådligt lidande i hela Mellanöstern, särskilt i Irak och nu senast i Syrien”, sade påven Franciskus när han uttalade sig om patriarken Ignatius Zakka I, överhuvud för den syrisk-ortodoxa kyrkan i Antiokia och Mellanöstern, som nyligen avled på ett sjukhus i Tyskland vid 80 års ålder.

I ett telegram noterade påven att patriarken varit närvande vid Andra Vatikankonciliet som observatör och framhöll hans viktiga roll när det gällde att stärka relationerna mellan den syrisk-ortodoxa kyrkan och den katolska.

Patriarkens bortgång framkallade starka känsloyttringar i Mellanöstern, särskilt i Damaskus, hans biskopssäte, men även i Indien, som han ofta besökte. Sajan K, George, ordförande i Global Council of Indian Christians, mindes patriarkens nära relationer med Kerala, som han senast besökte 2008. Den lokala syriska kyrkan där har utlyst en 40 dagars sorgeperiod.

”Varje gång han besökte Indien samlades tusentals människor för att få hans välsignelse”, sade Sajan George till Asia News. ”Den syrisk-ortodoxa kyrkan bidrog såväl materiellt som finansiellt för att hjälpa människorna i Syrien.” Han var en stark förkämpe för mänskliga rättigheter, ”han var enkel och medkännande och arbetade outtröttligt för ekumenisk enhet”.

Född i Mosul, Irak, blev Ignatios Zakka I den syrisk-ortodoxa kyrkans primas 1980. Dessförinnan var han metropolit över Mosul, Baghdad och Basra. Sedan han blivit patriark vistades han i Damaskus, huvudsätet för den syrisk-ortodoxa kyrkan.

På fredag [28 mars] kommer han stoft att föras från Tyskland till Libanon och därifrån till Syrien, där begravningen kommer att äga rum.

Asia News 2014-03 24