Påven Franciskus om kvinnliga kardinaler och påstådd marxism

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Franciskus har avvisat idén om att kvinnor i framtiden skulle kunna bli kardinaler i den katolska kyrkan. Den som eftersträvar detta lider av ”klerikalism”, sade Franciskus i en intervju med den italienska dagstidningen La Stampa i söndags. Kvinnorna måste få ett högt värde i kyrkan, men de skall inte ”klerikaliseras”, betonade han. Påven betecknade idén om kvinnliga kardinaler som ett ”slagord”, och han visste inte varifrån det kom.

I samma intervju värjde sig Franciskus dessutom mot anklagelsen för marxism i sin skrivelse Evangelii gaudium. ”Den marxistiska ideologin har gått under. Men under mitt liv har jag träffat flera marxister som var goda människor, och därför känner jag mig inte träffad.” I Evangelii gaudium står inget som inte är förenligt med den katolska socialläran.

Det orättfärdiga i den nuvarande ekonomiska ordningen har han inte betraktat ”med teknisk blick”, förklarade Franciskus för tidningen. Hans avsikt hade i stället varit att presentera ”ett fotografi” av vad som varit. Den kapitalistiska teorin lovar, att när ett glas blir så fullt att det rinner över, så får de fattiga gagn av det. ”Men vad som i stället händer är, att när glaset blir fullt så förstorar det sig på ett förunderligt sätt och för de fattiga blir det inget”, enligt påven.

Enskilda kristna grupper i USA har anklagat Franciskus för att vara ”marxist”, eftersom han i Evangelii gaudium i skarp form kritiserar nutidens kapitalistiska system. I skrivelsen heter det bland annat att detta system dödar människan och ”är ansvarigt för den krassa ojämlikheten i fördelningen av jordens rikedom”.

Kathpress 2013-12-15

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Franciskus har avvisat idén om att kvinnor i framtiden skulle kunna bli kardinaler i den katolska kyrkan. Den som eftersträvar detta lider av ”klerikalism”, sade Franciskus i en intervju med den italienska dagstidningen La Stampa i söndags. Kvinnorna måste få ett högt värde i kyrkan, men de skall inte ”klerikaliseras”, betonade han. Påven betecknade idén om kvinnliga kardinaler som ett ”slagord”, och han visste inte varifrån det kom.

I samma intervju värjde sig Franciskus dessutom mot anklagelsen för marxism i sin skrivelse Evangelii gaudium. ”Den marxistiska ideologin har gått under. Men under mitt liv har jag träffat flera marxister som var goda människor, och därför känner jag mig inte träffad.” I Evangelii gaudium står inget som inte är förenligt med den katolska socialläran.

Det orättfärdiga i den nuvarande ekonomiska ordningen har han inte betraktat ”med teknisk blick”, förklarade Franciskus för tidningen. Hans avsikt hade i stället varit att presentera ”ett fotografi” av vad som varit. Den kapitalistiska teorin lovar, att när ett glas blir så fullt att det rinner över, så får de fattiga gagn av det. ”Men vad som i stället händer är, att när glaset blir fullt så förstorar det sig på ett förunderligt sätt och för de fattiga blir det inget”, enligt påven.

Enskilda kristna grupper i USA har anklagat Franciskus för att vara ”marxist”, eftersom han i Evangelii gaudium i skarp form kritiserar nutidens kapitalistiska system. I skrivelsen heter det bland annat att detta system dödar människan och ”är ansvarigt för den krassa ojämlikheten i fördelningen av jordens rikedom”.

Kathpress 2013-12-15