Påven i Assisi för interreligiöst möte

av KATRIN ÅMELL
Påven Franciskus besökte Assisi den 20 september 2016 för att högtidlighålla 30-årsminnet av den interreligiösa böndagen för fred som S:t Johannes Paulus II inbjöd till på samma plats 1986. Sedan dess har många likartade böndagar hållits. S:t Johannes Paulus II återvände till Assisi 1993 och 2002 för den här typen av möten. Den senaste gången en böndag för fred leddes av en påve i Assisi var när Benedictus XVI år 2011 inbjöd till 25-årsminnet av den första böndagen 1986. Sant’Egidio-kommuniteten i Rom har emellertid varje år ända sedan 1986 organiserat liknande interreligiösa möten på olika platser.

Franciskus har alltsedan han valdes till påve visat att både den ekumeniska och den interreligiösa dialogen hör till hans prioriteringar. Vid ett flertal tillfällen har han mött de främsta företrädarna för såväl de kristna kyrkorna som för världsreligionerna.

focus_assisi_2016Bland de inbjudna gästerna till årets möte var den ekumeniske patriarken av Konstantinopel Bartolomaios I, den syrisk-ortodoxe patriarken av Antiokia Efraim III, den anglikanske ärkebiskopen av Canterbury Justin Welby, överrabbinen i Israel David Rosen, samt rektor för al Azhar-universitetet imam Ahmen al-Tayyeb. Efter sitt välkomsttal mötte påven några av gästerna individuellt. Inte mindre än 476 officiella representanter för olika religioner möttes för fredsböndagen. De företrädde nio större religioner och 26 olika konfessioner. Även Italiens president, Sergio Mattarella, fanns på plats.

papa-francesco-marco-impagliazzo-lLedaren för Sant’Egidio, Marco Impagliazzo, sade att mötet var helt nödvändigt med tanke på de aktuella globala konflikterna. Tillsammans kan religionernas främsta representanter visa sin avsky mot hat och våld samt verka för samarbete och integration som försvar för våra samhällen mot våldstendenserna, sade Impagliazzo.

Det centrala temat vid årets möte var lidandet som orsakas av krig, och människors törst och längtan efter fred. Påven åt lunch med tolv flyktingar från olika delar av världen. Därefter samlades de kristna deltagarna till en ekumenisk bön i S:t Franciskus basilika, där alla krigshärjade länder nämndes vid namn och ett ljus tändes för vart och ett.

I ett tal vände sig påven särskilt mot den likgiltighet som breder ut sig inför andra människors lidande och som visar sig då man byter kanal, när sådant visas i tv. Med en sådan själviskhet och kyla kan det inte bli någon fred i världen. För att uppnå fred behövs medkänsla, handling och solidaritet.

Påven angrep även vapenhandeln, som hindrar fred och orsaker mycket av fattigdomen i världen. Han avfärdade religiös fundamentalism och sade att Guds namn aldrig kan användas för att rättfärdiga våld. Detta strider mot all sann religion och måste fördömas av alla troende. Bara freden här helig. Det finns inga heliga krig, sade påven.

Han noterade också att många av de inbjudna ansträngt sig och rest långt för att komma till mötet i Assisi. Samtidigt underströk han att fred inte kan åstadkommas enbart genom människors handlingar, utan den andliga dimensionen i freden är minst lika viktig. Fred kan ses som ett andligt svar på att människor öppnat sig mer för Gud och sina medmänniskor. Framför allt är fred en gåva från Gud och det är bara med Guds hjälp som vårt fredsarbete kan bära frukt, betonade Franciskus.

Katrin Åmell 2016-09-22

Källa: Catholic News Agency

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

av KATRIN ÅMELL
Påven Franciskus besökte Assisi den 20 september 2016 för att högtidlighålla 30-årsminnet av den interreligiösa böndagen för fred som S:t Johannes Paulus II inbjöd till på samma plats 1986. Sedan dess har många likartade böndagar hållits. S:t Johannes Paulus II återvände till Assisi 1993 och 2002 för den här typen av möten. Den senaste gången en böndag för fred leddes av en påve i Assisi var när Benedictus XVI år 2011 inbjöd till 25-årsminnet av den första böndagen 1986. Sant’Egidio-kommuniteten i Rom har emellertid varje år ända sedan 1986 organiserat liknande interreligiösa möten på olika platser.

Franciskus har alltsedan han valdes till påve visat att både den ekumeniska och den interreligiösa dialogen hör till hans prioriteringar. Vid ett flertal tillfällen har han mött de främsta företrädarna för såväl de kristna kyrkorna som för världsreligionerna.

focus_assisi_2016Bland de inbjudna gästerna till årets möte var den ekumeniske patriarken av Konstantinopel Bartolomaios I, den syrisk-ortodoxe patriarken av Antiokia Efraim III, den anglikanske ärkebiskopen av Canterbury Justin Welby, överrabbinen i Israel David Rosen, samt rektor för al Azhar-universitetet imam Ahmen al-Tayyeb. Efter sitt välkomsttal mötte påven några av gästerna individuellt. Inte mindre än 476 officiella representanter för olika religioner möttes för fredsböndagen. De företrädde nio större religioner och 26 olika konfessioner. Även Italiens president, Sergio Mattarella, fanns på plats.

papa-francesco-marco-impagliazzo-lLedaren för Sant’Egidio, Marco Impagliazzo, sade att mötet var helt nödvändigt med tanke på de aktuella globala konflikterna. Tillsammans kan religionernas främsta representanter visa sin avsky mot hat och våld samt verka för samarbete och integration som försvar för våra samhällen mot våldstendenserna, sade Impagliazzo.

Det centrala temat vid årets möte var lidandet som orsakas av krig, och människors törst och längtan efter fred. Påven åt lunch med tolv flyktingar från olika delar av världen. Därefter samlades de kristna deltagarna till en ekumenisk bön i S:t Franciskus basilika, där alla krigshärjade länder nämndes vid namn och ett ljus tändes för vart och ett.

I ett tal vände sig påven särskilt mot den likgiltighet som breder ut sig inför andra människors lidande och som visar sig då man byter kanal, när sådant visas i tv. Med en sådan själviskhet och kyla kan det inte bli någon fred i världen. För att uppnå fred behövs medkänsla, handling och solidaritet.

Påven angrep även vapenhandeln, som hindrar fred och orsaker mycket av fattigdomen i världen. Han avfärdade religiös fundamentalism och sade att Guds namn aldrig kan användas för att rättfärdiga våld. Detta strider mot all sann religion och måste fördömas av alla troende. Bara freden här helig. Det finns inga heliga krig, sade påven.

Han noterade också att många av de inbjudna ansträngt sig och rest långt för att komma till mötet i Assisi. Samtidigt underströk han att fred inte kan åstadkommas enbart genom människors handlingar, utan den andliga dimensionen i freden är minst lika viktig. Fred kan ses som ett andligt svar på att människor öppnat sig mer för Gud och sina medmänniskor. Framför allt är fred en gåva från Gud och det är bara med Guds hjälp som vårt fredsarbete kan bära frukt, betonade Franciskus.

Katrin Åmell 2016-09-22

Källa: Catholic News Agency