Påven i Sydsvenskan i dag

stjärnorUnder rubriken ”Vad åstadkommer påven?” diskuterar  Gösta Hallonsten, professor i systematisk teologi och medlem av Signums redaktionskommitté,  i dagens utgåva av Sydsvenskan vad som utgör tyngdpunkterna i påven Franciskus pontifikat och vilket genomslag som påven får för sina tankar i kyrkan och i världen.

Läs artikeln här på denna länk.

https://www.sydsvenskan.se/2016-07-07/vad-astadkommer-paven

Red. 2016-07-07