Påven: katolskt också utanför katolska kyrkan

Benedictus XVI har vänt sig mot konkurrenstänkandet mellan de kristna konfessionerna. Katoliker får inte vara avundsjuka när en icke-katolik i Kristi namn gör något gott, sade påven i söndags vid Angelusbönen i Castel Gandolfo. Katolska kyrkan gör inte anspråk på monopol på något sådant, sade Benedictus XVI. ”Katolskt” kan finnas också utanför kyrkan, liksom det innanför kyrkan kan finnas det som inte är katolskt, sade han och citerade den helige Augustinus. Påven sade sig också vara bekymrad över att det som är positivt eller har utvecklats i kyrkan ibland inte tillräckligt uppskattas i de egna leden. Det behövs en öppning för ”den oändliga fantasin”, med vilken Gud verkar i världen och i kyrkan.

Indirekt fördömde påven också de senaste fallen av korruption i den italienska politiken. På italienska sade påven att det materiella goda måste användas för det gemensamma bästa och för en solidarisk samlevnad. Man måste vända sig mot ”det fåfänga begäret” efter rikedom. ”Moral och opartiskhet” måste råda ”på alla plan”.

Den italienska politiken skakas för närvarande av flera fall av korruption. I måndags avgick presidenten i regionen Latium, Renata Polverini från Silvio Berlusconis parti Frihetens folk, till följd av anklagelser för korruption. I de gångna veckorna igångsattes ytterligare undersökningar mot politiker i regionerna Piemonte och Emilia Romagna.

Kathpress 2012-09-30