Påven kommer att utnämna 14 nya kardinaler

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Franciskus kommer att utnämna 14 nya kardinaler, vilket kommer att ske den 29 juni i Rom. Detta kungjorde han i samband med Angelus-bönen vid Petersplatsen i går söndag. Påven sade att utnämningarna ska återspegla den universella kyrkan. Bland de 14 finns ärkebiskopen av Bagdad, den irakiske patriarken Louis Raphael I Sako [bilden ovan]; ärkebiskopen Joseph Coutts från den pakistanska metropolen Karachi; ärkebiskop Desire Tsarahazana från Toamasina, Madagaskar; ärkebiskopen av Osaka, Thomas Aquinas Manyo.

Vidare kommer prefekten för Troskongregationen, jesuitpater Luis Ladaria [bilden t.h.] att utnämnas till kardinal. Dessutom ledaren för utgivandet av allmosor, ärkebiskop Konrad Krajewski, liksom ledaren för Sektionen för allmänna angelägenheter i Statssekretariatet i Vatikanen och representant för Malteserorden, Giovanni Angelo Becciu. Vidare påvens representant i stiftet Rom, ärkebiskop Angelo De Donatis. Inte någon från det tyskspråkiga området utnämns till kardinal denna gång.

Tre av kandidaterna är över 80 år och dessa kan därmed inte delta i kommande val av ny påve. Enligt påvens egen utsago får de utnämningen till kardinal för sina särskilda förtjänster i kyrkan. Dessa är den mexikanske ärkebiskopen Sergio Obeso Rivera (86), den bolivianske biskopen Toribio Ticona Porco (81) och den spanske biskopen Claretiner-Pater Aquilino Bocos Merino (80).

I och med dessa 11 nya kardinaler under 80 år består gruppen av dem som kan delta i nästa konklav av 125 kardinaler. Däribland kardinal Anders Arborelius.

Patriarken Louis Raphael I Sako var närvarande vid invigningen av Jungfru Maria kyrka i Hovsjö, Södertälje, den 8 december 2017.

Kathpress 2018-05-20

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Franciskus kommer att utnämna 14 nya kardinaler, vilket kommer att ske den 29 juni i Rom. Detta kungjorde han i samband med Angelus-bönen vid Petersplatsen i går söndag. Påven sade att utnämningarna ska återspegla den universella kyrkan. Bland de 14 finns ärkebiskopen av Bagdad, den irakiske patriarken Louis Raphael I Sako [bilden ovan]; ärkebiskopen Joseph Coutts från den pakistanska metropolen Karachi; ärkebiskop Desire Tsarahazana från Toamasina, Madagaskar; ärkebiskopen av Osaka, Thomas Aquinas Manyo.

Vidare kommer prefekten för Troskongregationen, jesuitpater Luis Ladaria [bilden t.h.] att utnämnas till kardinal. Dessutom ledaren för utgivandet av allmosor, ärkebiskop Konrad Krajewski, liksom ledaren för Sektionen för allmänna angelägenheter i Statssekretariatet i Vatikanen och representant för Malteserorden, Giovanni Angelo Becciu. Vidare påvens representant i stiftet Rom, ärkebiskop Angelo De Donatis. Inte någon från det tyskspråkiga området utnämns till kardinal denna gång.

Tre av kandidaterna är över 80 år och dessa kan därmed inte delta i kommande val av ny påve. Enligt påvens egen utsago får de utnämningen till kardinal för sina särskilda förtjänster i kyrkan. Dessa är den mexikanske ärkebiskopen Sergio Obeso Rivera (86), den bolivianske biskopen Toribio Ticona Porco (81) och den spanske biskopen Claretiner-Pater Aquilino Bocos Merino (80).

I och med dessa 11 nya kardinaler under 80 år består gruppen av dem som kan delta i nästa konklav av 125 kardinaler. Däribland kardinal Anders Arborelius.

Patriarken Louis Raphael I Sako var närvarande vid invigningen av Jungfru Maria kyrka i Hovsjö, Södertälje, den 8 december 2017.

Kathpress 2018-05-20

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)