Påven meddelar konsistorium för tillsättning av sex nya kardinaler

Påven Benedictus XVI har tillkännagivit ett konsistorium för att tillsätta sex nya kardinaler. Till glädje för pilgrimerna, samlade på Petersplatsen för audiensen som påven håller på onsdagar, gjorde påven i dag sitt tillkännagivande i slutet av sin katekesundervisning.

Emer McCarthy från Vatikanradion rapporterar:
”Kardinalerna, sade påven, har till uppgift att hjälpa Petri efterföljare i utförandet av sin mission att bekräfta bröderna i tron, och att vara principen och grundvalen för enheten och gemenskapen i kyrkan.” De nya kardinalerna, tillade han, ”Uppfyller sin tjänst vid Heliga stolen eller som fäder och pastorer för särskilda kyrkor i olika delar av världen.”

De nya kardinalerna är: ärkebiskop James Michael Harvey, prefekt för det påvliga hushållet, som kommer att utses till ärkepräst i Basilica di San Paolo fuori le Mura; Bechara Boutros Rai, patriark av Antiochia för maroniterna (Libanon); Baselios Cleemis Thottunkal, ärkebiskop av Trivandrum av syrisk-Malankara (Indien); ärkebiskop John Olorunfemi Onaiyekan, ärkebiskop av Abuja (Nigeria); ärkebiskop Ruben Salazar Gomez, ärkebiskop i Bogota (Colombia) och ärkebiskop Luis Antonio Tagle, ärkebiskop av Manila (Filippinerna).

Konsistoriet kommer att äga rum 24 november. Med de sex nya medlemmarna i kollegiet av kardinaler kommer det att finnas 122 kardinaler som är röstberättigade i konklaven.

Vatikanradion 2012-10-24

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Benedictus XVI har tillkännagivit ett konsistorium för att tillsätta sex nya kardinaler. Till glädje för pilgrimerna, samlade på Petersplatsen för audiensen som påven håller på onsdagar, gjorde påven i dag sitt tillkännagivande i slutet av sin katekesundervisning.

Emer McCarthy från Vatikanradion rapporterar:
”Kardinalerna, sade påven, har till uppgift att hjälpa Petri efterföljare i utförandet av sin mission att bekräfta bröderna i tron, och att vara principen och grundvalen för enheten och gemenskapen i kyrkan.” De nya kardinalerna, tillade han, ”Uppfyller sin tjänst vid Heliga stolen eller som fäder och pastorer för särskilda kyrkor i olika delar av världen.”

De nya kardinalerna är: ärkebiskop James Michael Harvey, prefekt för det påvliga hushållet, som kommer att utses till ärkepräst i Basilica di San Paolo fuori le Mura; Bechara Boutros Rai, patriark av Antiochia för maroniterna (Libanon); Baselios Cleemis Thottunkal, ärkebiskop av Trivandrum av syrisk-Malankara (Indien); ärkebiskop John Olorunfemi Onaiyekan, ärkebiskop av Abuja (Nigeria); ärkebiskop Ruben Salazar Gomez, ärkebiskop i Bogota (Colombia) och ärkebiskop Luis Antonio Tagle, ärkebiskop av Manila (Filippinerna).

Konsistoriet kommer att äga rum 24 november. Med de sex nya medlemmarna i kollegiet av kardinaler kommer det att finnas 122 kardinaler som är röstberättigade i konklaven.

Vatikanradion 2012-10-24