Påven moderniserar Vatikanens strafflag

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

 

Enligt ett uttalande från Vatikanens presstjänst har påven Franciskus utfärdat ett dokument (ett s k Motu proprio) rörande brottmål och administrativa sanktioner och antagit följande tillägg till den hittillsvarande lagstiftningen:

Lag nr VIII med kompletterande normer angående brottmål;

Lag nr IX med tillägg till strafflagen och rättsproceduren;

Lag nr X med allmänna bestämmelser rörande administrativa sanktioner;

De antagna lagrummen utgör en fortsättning på de åtgärder som år 2010 vidtogs av påven Benedictus XVI för att uppdatera Vatikanens juridiska system. De har emellertid ett vidare syfte, innebärande att bestämmelserna i ett stort antal internationella konventioner nu inkorporerats i Vatikanens hittillsvarande lagkomplex:

–       1949 års fyra Genèvekonventioner om krigföring och krigsförbrytelser;

–       1965 års konvention om eliminering av alla slag av rasdiskriminering;

–       1984 år konvention mot tortyr och alla former av grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller straff;

–       1989 års barnkonvention, samt 2000 års fakultativa tillägg;

I sammanhanget bör särskilt noteras införandet av tortyr som brott och en bredare definition av brott mot minderåriga, såsom försäljning av barn, barnprostitution, rekrytering av barn, sexuellt våld, sexuella handlingar mot barn, samt framställning och innehav av barnpornografi.

En del av lagtexten omfattar en lista på brott mot mänskligheten, särskilt folkmord och apartheid, baserad på den Internationella domstolens statuter från 1998. I ljuset av Förenta Nationernas konvention mot korruption har bestämmelserna om brott begångna inom offentlig administration reviderats. När det gäller straffsatser har livstids fängelse ersatts med ett maxstraff om 30 till 35 år.

I linje med den senaste utvecklingen på internationell nivå har den nya lagstiftningen infört ett system med sanktioner mot juridiska personer, som profiterar på kriminella aktiviteter, samt gett juridiska myndigheter befogenhet att vidta säkerhetsåtgärder genom rätten att frysa eller konfiskera ekonomiska tillgångar. En annan viktig aspekt är att lagen moderniserat de synnerligen föråldrade normer som tidigare reglerat internationellt juridiskt samarbete och innebär att det blir möjligt att vidta sanktionsåtgärder på olika områden, i syfte att befordra respekten för normerna i fråga och göra dem mera lämpade att tillvarata offentliga intressen.

Källa: News.VA The Vatican today, 2013-07-11

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

 

Enligt ett uttalande från Vatikanens presstjänst har påven Franciskus utfärdat ett dokument (ett s k Motu proprio) rörande brottmål och administrativa sanktioner och antagit följande tillägg till den hittillsvarande lagstiftningen:

Lag nr VIII med kompletterande normer angående brottmål;

Lag nr IX med tillägg till strafflagen och rättsproceduren;

Lag nr X med allmänna bestämmelser rörande administrativa sanktioner;

De antagna lagrummen utgör en fortsättning på de åtgärder som år 2010 vidtogs av påven Benedictus XVI för att uppdatera Vatikanens juridiska system. De har emellertid ett vidare syfte, innebärande att bestämmelserna i ett stort antal internationella konventioner nu inkorporerats i Vatikanens hittillsvarande lagkomplex:

–       1949 års fyra Genèvekonventioner om krigföring och krigsförbrytelser;

–       1965 års konvention om eliminering av alla slag av rasdiskriminering;

–       1984 år konvention mot tortyr och alla former av grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller straff;

–       1989 års barnkonvention, samt 2000 års fakultativa tillägg;

I sammanhanget bör särskilt noteras införandet av tortyr som brott och en bredare definition av brott mot minderåriga, såsom försäljning av barn, barnprostitution, rekrytering av barn, sexuellt våld, sexuella handlingar mot barn, samt framställning och innehav av barnpornografi.

En del av lagtexten omfattar en lista på brott mot mänskligheten, särskilt folkmord och apartheid, baserad på den Internationella domstolens statuter från 1998. I ljuset av Förenta Nationernas konvention mot korruption har bestämmelserna om brott begångna inom offentlig administration reviderats. När det gäller straffsatser har livstids fängelse ersatts med ett maxstraff om 30 till 35 år.

I linje med den senaste utvecklingen på internationell nivå har den nya lagstiftningen infört ett system med sanktioner mot juridiska personer, som profiterar på kriminella aktiviteter, samt gett juridiska myndigheter befogenhet att vidta säkerhetsåtgärder genom rätten att frysa eller konfiskera ekonomiska tillgångar. En annan viktig aspekt är att lagen moderniserat de synnerligen föråldrade normer som tidigare reglerat internationellt juridiskt samarbete och innebär att det blir möjligt att vidta sanktionsåtgärder på olika områden, i syfte att befordra respekten för normerna i fråga och göra dem mera lämpade att tillvarata offentliga intressen.

Källa: News.VA The Vatican today, 2013-07-11