Påven tar emot chilenska offer för övergrepp

Påven Franciskus tar vid kommande veckoslut emot offer för övergrepp från Chile. De tre männen – Juan Carlos Cruz, James Hamilton och José Andrés Murillo – är under flera dagar gäster i Vatikanen, heter det i ett pressmeddelande i onsdags. Franciskus vill träffa dem enskilt i sin bostad i Vatikanens gästhem Santa Marta och var och en ”skall få tala så länge som han behöver”. Cruz vistas i Rom sedan veckans inledning.

För två veckor sedan har påven i ett brev till den chilenska biskopskonferensen sagt, att han personligen vill be om ursäkt för övergrepp som skett i landet genom katolska kleriker. Han kallade också landets 32 biskopar till Vatikanen för att rådgöra med dem om skandalen. I skrivelsen kritiserade han kyrkoföreträdarna för att inte vara sanningsenligt informerade om övergreppens faktiska omfattning.

I onsdagens meddelande från Vatikanen hette det vidare, att mötet mellan påven och offren för övergreppen skall ha en ”personlig och broderlig” prägel. Franciskus vill ”be om förlåtelse, dela deras smärta och skam över vad de lidit, ta del av och framför allt höra deras förslag om vad man kan göra för att hindra att sådana förkastliga gärningar upprepas.” Det gäller inte bara att förhindra sexuella övergrepp, utan det handlar också om missbruk av samvetet och makten i kyrkan.

I centrum för den chilenska övergreppsskandalen står den i dag 87-årige prästen Fernando Karadima, som redan 2011 dömdes av Vatikanen. Under decennier var han en av de mest karismatiska och inflytelserika prästerna i landet. Ur hans krets framgick flera biskopar, bland andra Juan Barros, som av Karadimas offer anklagas för att ha kunskap om vad som skett. Ännu vid sitt besök i Chile i januari hade påven Franciskus betecknat sådana anklagelser som förtal.

Kathpress 2018-04-25