Påven till körsångare: ”Musik skapar enhet och bidrar till förkunnelsen”

Vid ett internationellt symposium med körsångare i Rom på lördagen hyllade påven Franciskus musiken som enhetsskapande och stärkande för förkunnelsen. ”Med en röst besjunger vi vår individuella tro”, sade han, då han i audienshallen mötte de flera tusen deltagarna.

Franciskus betecknade andlig musik som en form av bön och lovprisade den som ett uttryck för folkfromheten. Samtidigt manade han körerna att inte föra sig som ”primadonnor”, utan även värdera andra former av folkfromhet. Vatikanen hade räknat med deltagande av runt 8 000 sångare och musiker från bland annat USA, Brasilien, Centralafrika, Libanon, Irak, Kina och Vietnam, som samlades på fredagen. Mötet i audienshallen inleddes med en konferens om musikens roll i förkunnelsen. Som referenter hade Vatikanen utsett den påvlige ceremonimästaren Guido Marini, den för kyrkomusiken ansvarige i den spanska biskopskonferensen, Oscar Valado, samt ledaren för kyrkomusiken i Wien, Konstantin Reymaier.

Händel. Konstnär: Balthasar Denner.

Senare på eftermiddag hade man ordnat en faelleskonsert med alla deltagarna. På programmet stod klassiska verk av till exempel Giovanni Pierluigi Palestrina, Georg Friedrich Händel, Antonio Vivaldi och den 2013 bortgångne Domenico Bartolucci. Sångarna understöddes av en kör från Roms stift och en orkester.

Detta, det tredje internationella körsymposiet, slutade med en mässa i Peterskyrkan och middagsbön med påven på Petersplatsen. För organisationen svarade det påvliga rådet för nyevangelisering, grundat av påven Benedictus XVI 2010. Rådet ägnar sig åt att finna nya möjligheter för kristen förkunnelse i den postmoderna världen.

Kathpress 2018-11-24