Påven till Tirana

Den förste påven från Nya Världen har låtit den så kallade Gamla Världen vänta. Men nu är det dags. Ett och ett halvt år efter det att han valts påve besöker Franciskus för första gången ett europeiskt land utanför Italien. Den 21 september gör han ett 11-timmarsbesök i Albanien.

Franciskus kommer att träffa premiärminister Edi Rama [bilden] och president Bujar Nishani i huvudstaden Tirana. Dessutom planeras möten med företrädare för andra religioner och kristna konfessioner samt även med barn från svåra sociala förhållanden. Besökets höjdpunkt blir en gudstjänst under bar himmel i Tiranas centrum.

På inget av de hittillsvarande resmålen utanför Italien passar det numera välkända ordet ”periferin” bättre än på det extremt fattiga landet på Balkan. Det gäller i även i religiöst avseende: Albanien är det enda av Europas länder, förutom Kosovo, som har en muslimsk befolkningsmajoritet. Ingenstans i Östeuropa motsatte sig de kommunistiska makthavarna den katolska kyrkan som i landet, som 1967 utropade sig till ”världens första ateistiska stat”.

Ett tecken för religionsdialogen

Franciskus vill enligt egen uppgift med resan ge ett tecken för dialogen mellan religionerna. I augusti uttryckte han sin uppskattning av bildandet av en regering för nationell enighet av såväl muslimer som katolska och ortodoxa kristna och av det interreligiösa rådets arbete i Albanien. ”Påvens närvaro ska visa alla folk att man kan samarbete”, menade Franciskus då han talade med journalisterna ombord på flygplanet från Seoul till Rom. Hans möte med ledande religionsföreträdare i Tiran bör därför få särskild betydelse. Vatikanen har på senare tid slagit an en ovanligt tydlig ton i den interreligiösa dialogen och uppmanat ledande företrädare för islam att uttala ett tydligt fördömande av terrormilisen Islamiska staten.

En möjlig modell för Balkan kallar ärkebiskopen av Tirana, Rrok Kola Mirdita, den senaste tidens fredliga samexistens av religioner i det till största delen muslimska landet, vars enda större flygplats i Tirana har fått namn efter den katolska ordenssystern moder Teresa. Av de runt 3 miljoner invånarna är en sjättedel katolska och cirka 20 procent ortodoxa kristna.

Hoxhadiktarens grymheter

Den andra av påvens bevekelsegrunder för resan till Albanien är enligt honom själv den katolska kyrkans speciella lidandeshistoria i Albanien. Han vill stärka de östliga kyrkorna, som under lång tid tvingades lida under ”följderna av förgångna ideologier”, sade påven redan när resan tillkännagavs i juni. President Enver Hoxha skrev in ateismen i författningen efter sitt maktövertagande på 1960-talet. Ett offentligt korstecken kunde ge 25 års fängelse och en rosenkrans i fickan eller ett krucifix i hemmet kunde medföra omedelbar avrättning.

Maria Kaleta kommer att informera påven om den skräckens tid för den katolska kyrkan. Den 85-åriga ordenssystern, som i hemlighet döpte omkring 100 barn under kommunisttiden, kommer att lämna sitt vittnesbörd under en gudstjänst, som påven kommer hålla tillsammans med ordenspersoner i Tirana. Landets katolska biskopar kommer också att informera Franciskus om sina ansträngningar för ett lämpligt sätt att minnas Hoxhadiktaturens grymheter.

För närvarande pågår saligförklaringsprocesser för 40 präster och ytterligare katolska offer, som ska erkännas som martyrer. Men även de materiella skadorna har ännu inte läkts. I dag, nästan 25 år efter kommunismens fall, har åtskilliga av den katolska kyrkans egendomar, som exproprierades under kommunisttiden, fortfarande inte lämnats tillbaka.

Senaste påvebesöket 1993

Det heter ofta att den geografiska tyngdpunkten inom den katolska kyrkan ska ha förskjutits under den argentinske påven. Och den jämförelsevis sena tidpunkten för Franciskus första Europaresa stöder denna tes. Hans föregångare Benedictus XVI (2005–2013) gjorde sina första utlandsresor inom Europa. Johannes Paulus II (1978–2005) reste visserligen först till Latinamerika, men den andra och tredje resan förde honom till Polen respektive Irland. Franciskus besökte först Latinamerika liksom Mellanöstern och Östasien innan han nu besöker Europa. Senaste var Johannes Paulus II i Albanien 1993.

Kathpress 2014-09-11