Påven uppmanade till fred vid den avslutande mässan

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Som avslutning på sin Colombiaresa uppmanade påven Franciskus ännu en gång enträget människorna i landet till fred, försoning och att arbeta för de mänskliga rättigheterna. I sin predikan vid mässan vid hamnen i Cartagena under söndagen sade han: ”Om Colombia vill ha en stabil och varaktig fred, måste det tas omedelbara steg i riktning mot det gemensamma goda, lika möjligheter, rättvisa och respekt för den mänskliga naturen och dess behov.”

Men insatsen för fred och försoning kan endast lyckas om man är beredd att själv ställa sig i på livets skuggsida, sade påven till de hundratusentals troende. Ingenting blir gjort med en ”steril legalism”. Man kan inte leva fredligt tillsammans ”om man inte helt undviker det som korrumperar och hotar livet”. Även människor av god vilja kan inte förtiga att vissa framhärdar i synden och skadar samhället. Som exempel nämnde Franciskus narkotikahandel, miljöförstöring, utsugning av arbetskraft, ekonomisk spekulation, prostitution, människohandel, missbruk och slaveri.

För det mesta krävs det mer än att hänvisa till begångna oförrätter och att sedan bjuda in till försoning, enligt påven. Statliga instanser och politiska initiativ – för att få fram sanningen, för rättvisa och gottgörelse – är alla nödvändiga. ”Men med allt detta står vi fortfarande i början av det kristna uppdraget. Vår uppgift är att åstadkomma en kulturell förvandling ’underifrån’.” Vårt svar på dödens och våldets kultur är en livets och mötets kultur”, sade Franciskus.

Ännu en gång citerade påven den colombianske författaren Gabriel Garcia Marquez: ”Det är dags att inse att man inte kan lösa denna olycka med blykulor och inte heller med pengar utan med en uppfostran till fred, som byggs med … kärlek.” I detta avseende visade sig Franciskus vara ”övertygad om att vi i dag gemensamt ber om frälsning för alla dem som har gått vilse och om att de inte ska gå förlorade; att vi ber för rättvisa men inte för hämnd, för återuppbyggande i sanning och inte i glömska.”

Kathpress 2017-09-11

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Som avslutning på sin Colombiaresa uppmanade påven Franciskus ännu en gång enträget människorna i landet till fred, försoning och att arbeta för de mänskliga rättigheterna. I sin predikan vid mässan vid hamnen i Cartagena under söndagen sade han: ”Om Colombia vill ha en stabil och varaktig fred, måste det tas omedelbara steg i riktning mot det gemensamma goda, lika möjligheter, rättvisa och respekt för den mänskliga naturen och dess behov.”

Men insatsen för fred och försoning kan endast lyckas om man är beredd att själv ställa sig i på livets skuggsida, sade påven till de hundratusentals troende. Ingenting blir gjort med en ”steril legalism”. Man kan inte leva fredligt tillsammans ”om man inte helt undviker det som korrumperar och hotar livet”. Även människor av god vilja kan inte förtiga att vissa framhärdar i synden och skadar samhället. Som exempel nämnde Franciskus narkotikahandel, miljöförstöring, utsugning av arbetskraft, ekonomisk spekulation, prostitution, människohandel, missbruk och slaveri.

För det mesta krävs det mer än att hänvisa till begångna oförrätter och att sedan bjuda in till försoning, enligt påven. Statliga instanser och politiska initiativ – för att få fram sanningen, för rättvisa och gottgörelse – är alla nödvändiga. ”Men med allt detta står vi fortfarande i början av det kristna uppdraget. Vår uppgift är att åstadkomma en kulturell förvandling ’underifrån’.” Vårt svar på dödens och våldets kultur är en livets och mötets kultur”, sade Franciskus.

Ännu en gång citerade påven den colombianske författaren Gabriel Garcia Marquez: ”Det är dags att inse att man inte kan lösa denna olycka med blykulor och inte heller med pengar utan med en uppfostran till fred, som byggs med … kärlek.” I detta avseende visade sig Franciskus vara ”övertygad om att vi i dag gemensamt ber om frälsning för alla dem som har gått vilse och om att de inte ska gå förlorade; att vi ber för rättvisa men inte för hämnd, för återuppbyggande i sanning och inte i glömska.”

Kathpress 2017-09-11