Påven uppmanar Brasiliens biskopar till enighet

Med tanke på omfattningen av coronapandemin i Brasilien har påven Franciskus vänt sig till landets biskopar och uppmanat dem till enighet. Brasilien står inför sin värsta prövning i historien, sade påven i ett videobudskap, som Vatikanen har offentliggjort och som riktar sig till biskopskonferensen som samlas denna vecka. Biskoparna måste vara enade, ”eftersom det lidande folket är enat”. Bara genom att göra slut på interna stridigheter och meningsmotsättningar kan kyrkan ”bli ett verktyg för försoning” och påverka statliga institutioner.

Påven uppmanade biskoparna att enhälligt även arbeta för att motarbeta social orättvisa. Kyrkans hopp och styrka ligger i tron på den uppståndne Kristus, sade påven. Franciskus uttryckte sin samhörighet med de hundratusen som sörjer förlusten av en älskad anhörig. Pandemin har inte besparat någon lidande. Många har inte ens kunnat ta avsked av sina anhöriga.

Brasilien, som nu räknar mer än 360 000 döda i corona, är avseende pandemi-offer det näst mest drabbade landet i världen, efter USA. Vårens möte för landets biskopskonferens, som öppnades på måndagen, äger rum som videokonferens, på grund av smittrisken. Mötet avslutas på fredag.

Kathpress 2021-04-16

Detta är en nyhetstext.