Påven uppmanar de troende att fira sin dopdag

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Franciskus uppmuntrar de troende att be också mitt i livets motgångar. Bön, säger han, är som syre. Han vill också påminna om att kristna bör fira årsdagen av sitt dop. När han talade i samband med söndagens Angelus-bön, som markerade festen för Herrens födelse, sade påven också att troende bör vara försiktiga med att be ”motvilligt, reciterande tomma formler”. Han tillade att bön ska vara ett ”möte med Gud”.

I samband med Angelusbönen den 9 januari, från Sankt Peterskyrkans balkong i Rom, rekommenderade påven Franciskus de troende att ta reda på datumet för sitt dop, av ”din mor, din moster, din mormor eller farfar” så att denna årsdag kan bli en dag av tacksägelse. Dopet, sade den helige Fadern, är ”vår pånyttfödelse, ögonblicket då vi blir Guds barn med Jesus”.

Påven fortsatte: Bön är ingen ”magisk ritual eller en upprepning av memorerade ramsor utan en väg på vilken vi tillåter Gud att handla inom oss”.

Påven tillade också att det är livsviktigt att be också mitt i svårigheterna: ”Vi är alla uppslukade av livets problem och många komplicerade situationer, tvingade att möta svåra stunder och valsituationer som slår ner oss. Men om vi inte vill bli nedtryckta, behöver vi lyfta allting uppåt”. Bön ger livet ”syre”, framhöll påven. Den ”gör det möjligt för oss att få samma erfarenhet som Jesus vid Jordan: det får oss att känna oss som barn som är älskade av Fadern”.

Efter Angelus-bönen vände påven uppmärksamheten till folket i Kazakstan, och uttryckte sin bestörtning över de dödsfall som inträffat mitt under de landsomfattande protesterna i det centralasiatiska landet. Protesterna, som det uppmanades till efter en höjning av bränslepriserna, har lett till en nedstängning av internet i Kazakstan av den forna Sovjetrepublikens regering och mellan 44 och 164 dödsfall. Påven uttryckte sitt hopp om att ”ett sökande efter dialog, rättvisa och det gemensamma goda” ska återställa ”social harmoni” inom en nära framtid, och anförtrodde Kazakstans folk ”till beskyddet från Vår Fru, Drottningen av Fred i Oziornoje (Queen of Peace of Oziornoje)”.

Tidigare samma dag hade påven döpt barn till anställda i Vatikanen; en mångårig sed i Vatikanstaten.

Red. 2022-01-12

Detta är ett referat av en nyhetstext från The Tablet. Originalet återfinns i sin helhet här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Franciskus uppmuntrar de troende att be också mitt i livets motgångar. Bön, säger han, är som syre. Han vill också påminna om att kristna bör fira årsdagen av sitt dop. När han talade i samband med söndagens Angelus-bön, som markerade festen för Herrens födelse, sade påven också att troende bör vara försiktiga med att be ”motvilligt, reciterande tomma formler”. Han tillade att bön ska vara ett ”möte med Gud”.

I samband med Angelusbönen den 9 januari, från Sankt Peterskyrkans balkong i Rom, rekommenderade påven Franciskus de troende att ta reda på datumet för sitt dop, av ”din mor, din moster, din mormor eller farfar” så att denna årsdag kan bli en dag av tacksägelse. Dopet, sade den helige Fadern, är ”vår pånyttfödelse, ögonblicket då vi blir Guds barn med Jesus”.

Påven fortsatte: Bön är ingen ”magisk ritual eller en upprepning av memorerade ramsor utan en väg på vilken vi tillåter Gud att handla inom oss”.

Påven tillade också att det är livsviktigt att be också mitt i svårigheterna: ”Vi är alla uppslukade av livets problem och många komplicerade situationer, tvingade att möta svåra stunder och valsituationer som slår ner oss. Men om vi inte vill bli nedtryckta, behöver vi lyfta allting uppåt”. Bön ger livet ”syre”, framhöll påven. Den ”gör det möjligt för oss att få samma erfarenhet som Jesus vid Jordan: det får oss att känna oss som barn som är älskade av Fadern”.

Efter Angelus-bönen vände påven uppmärksamheten till folket i Kazakstan, och uttryckte sin bestörtning över de dödsfall som inträffat mitt under de landsomfattande protesterna i det centralasiatiska landet. Protesterna, som det uppmanades till efter en höjning av bränslepriserna, har lett till en nedstängning av internet i Kazakstan av den forna Sovjetrepublikens regering och mellan 44 och 164 dödsfall. Påven uttryckte sitt hopp om att ”ett sökande efter dialog, rättvisa och det gemensamma goda” ska återställa ”social harmoni” inom en nära framtid, och anförtrodde Kazakstans folk ”till beskyddet från Vår Fru, Drottningen av Fred i Oziornoje (Queen of Peace of Oziornoje)”.

Tidigare samma dag hade påven döpt barn till anställda i Vatikanen; en mångårig sed i Vatikanstaten.

Red. 2022-01-12

Detta är ett referat av en nyhetstext från The Tablet. Originalet återfinns i sin helhet här

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)