Påven uppmanar till dialog i Belarus

Efter angelusbönen på Petersplatsen i söndags uttryckte påven Franciskus på nytt sin oro för Libanon och tog upp Belarus. Han uppmanade till respekt för rättvisan och lagstiftningen, och han fördömde de senaste dagarnas våld.

”Jag fortsätter att be för Libanon och för de andra dramatiska situationerna i världen som förorsakar lidanden för människor.” Efter att ha läst angelusbönen den 16 augusti tog påven upp Libanon, som under den gångna veckan ställts inför konsekvenserna av den förödande explosionen, som ägde rum den 4 augusti i Beiruts hamn.  Franciskus hade redan tidigare uttryckt sin sorg och sin närhet dager efter katastrofen och under hela veckan. Samtidigt som den politiska och sociala krisen som delar landet tilltar, har den helige fadern på samma sätt tillkännagett sin närhet till libaneserna.

Ett annat land som ligger Franciskus varmt om hjärtat är Belarus. ”Jag har uppmärksammat situationen efter valet i detta land, och jag uppmanar till dialog och till att motsätta sig våld och till respekt för rättvisan och lagstiftningen”, sade han. ”Jag anförtror alla belaruser åt den heliga Jungfruns beskydd. Hon som är fredens drottning.”

Påven uttalade sig samtidigt som landets katolska biskopar hade skickat ett budskap, som lästs upp i alla kyrkor, som uppmanar alla myndigheter att upphöra med den våldsamma repressionen mot dem som öppet motsätter sig återvalet av president Alexandr Lukasjenko.

I sina andra hälsningar hälsade påven brasilianska ordenspersoner som var närvarande på Petersplatsen, då Brasiliens kyrka firar den första nationella veckan för det vigda livet. Under denna semestertid påminde Franciskus om att dessa lediga dagar ”kan vara en tid av återhämtning för kroppen men också för anden genom tid för bön, tystnad och stillhet tillsammans med naturens skönhet, som är Guds gåva.”

Men det gäller att inte glömma de problem som är kopplade till covid-19-pandemin, varnade den helige fadern. ”Många familjer som inte har något arbete, som har förlorat det och inte har något äta: vårt sommaruppehåll bör också åtföljas av kärlek och närhet till dessa familjer.”

Vatican News 2020-08-16