Påven uppmanar till skydd av Iraks kristna

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Benedictus XVI uppmanar Irak att effektivt skydda de kristna och andra religiösa minoriteter. Landets civila myndigheter måste göra allt för att återställa säkerheten för befolkningen, sade påven vid söndagens angelus-bön på Petersplatsen. Man får inte på grund av kortsiktiga intressen ifrågasätta medborgarnas grundläggande rätt till och anspråk på fysiskt skydd.

Dessutom uttryckte påven sin ”djupa sorg” över morden på kristna i den nordirakiska staden Mosul under den gångna veckan. Han betygade sin djupa andliga samhörighet med de kristna församlingarna. Med ökad oro har han också följt våldet mot andra icke-muslimska religioner. Påven uppmanade de kristna i Irak att alltjämt verka för det sitt fosterlands bästa. Av världssamfundet kräver kyrkans överhuvud att det engagerar sig för en fredlig och rättvis framtid för Irak. Han riktade en särskild hälsning till de kristna från Irak som samlats på Petersplatsen.

Samtidigt protesterade tusentals kristna i Mosul mot de våldsamma övergreppen. Enbart under de senaste två veckorna har minst nio kristna dödats i Mosul. Enligt uppgift från Austria Presse Agentur (APA) har omkring 250 kristna familjer lämnat sina hem och flytt ut till de omkringliggande byarna. Bakom flyktvågen ligger det hastigt försämrade säkerhetsläget och rapporterna om kidnappningar.

Vidare rapporterar enligt APA dekanen för universitetet i Mosul, Said al-Diwadshi, om cirka 1 500 kristna, som studerar vid hans högskola, och som i rädsla för attentat sitter fast i Karakosh, som ligger 30 kilometer från Mosul.
Kathpress 2010-02-28

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Benedictus XVI uppmanar Irak att effektivt skydda de kristna och andra religiösa minoriteter. Landets civila myndigheter måste göra allt för att återställa säkerheten för befolkningen, sade påven vid söndagens angelus-bön på Petersplatsen. Man får inte på grund av kortsiktiga intressen ifrågasätta medborgarnas grundläggande rätt till och anspråk på fysiskt skydd.

Dessutom uttryckte påven sin ”djupa sorg” över morden på kristna i den nordirakiska staden Mosul under den gångna veckan. Han betygade sin djupa andliga samhörighet med de kristna församlingarna. Med ökad oro har han också följt våldet mot andra icke-muslimska religioner. Påven uppmanade de kristna i Irak att alltjämt verka för det sitt fosterlands bästa. Av världssamfundet kräver kyrkans överhuvud att det engagerar sig för en fredlig och rättvis framtid för Irak. Han riktade en särskild hälsning till de kristna från Irak som samlats på Petersplatsen.

Samtidigt protesterade tusentals kristna i Mosul mot de våldsamma övergreppen. Enbart under de senaste två veckorna har minst nio kristna dödats i Mosul. Enligt uppgift från Austria Presse Agentur (APA) har omkring 250 kristna familjer lämnat sina hem och flytt ut till de omkringliggande byarna. Bakom flyktvågen ligger det hastigt försämrade säkerhetsläget och rapporterna om kidnappningar.

Vidare rapporterar enligt APA dekanen för universitetet i Mosul, Said al-Diwadshi, om cirka 1 500 kristna, som studerar vid hans högskola, och som i rädsla för attentat sitter fast i Karakosh, som ligger 30 kilometer från Mosul.
Kathpress 2010-02-28