Påven uttrycker sitt deltagande i sorgen efter dåden i Norge

Påven Benedictus XVI uttrycker i ett kondoleansbrev till den norske kungen Harald V sitt deltagande med det norska folket i deras djupa sorg efter de ofattbara våldshandlingarna i Oslo och på Utøya. Han ber för offren och för deras anhöriga.

I brevet, som Vatikanen offentliggjorde på lördagseftermiddagen, heter det vidare: ”I denna tid av landssorg må alla Norges invånare stå eniga i beslutet att avvisa hatets och konfliktens väg, och utan fruktan fortsätta att verka för en framtid med ömsesidig respekt, solidaritet och frihet för kommande generationer.”

Påvens brev förmedlades på lördagseftermiddagen genom kardinalstatssekreterare Tarcisio Bertone.

Kathnet