Påven vill utnämna två kvinnor till kommissionen för biskopsval

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Franciskus har för avsikt att fortsätta besätta flera högt uppsatta ämbeten med kvinnor. ”För första gången kommer två kvinnor att ingå i den kommission vars uppgift består i att välja ut biskopar som ska ingå i biskopskongregationen”, förklarade Franciskus i onsdags i ett utdrag från en intervju med Reuters. Men själva utnämningen av biskoparna kommer även fortsättningsvis att ligga hos påven.

Däremot finns inga uppgifter om vilka personer det rör sig om eller när de kommer att tillsättas. ”På detta vis öppnar saker och ting upp sig en smula”, tillade påven Franciskus. Han förklarade sig gärna vilja ge kvinnor en chans. I enlighet med Praedicate evangelium (”Förkunna evangeliet”), den kuriereform som trädde i kraft från och med pingst, kommer de allra flesta dikasterier (tidigare ”myndigheter” eller ”råd”) inom Vatikanen numera kunna ledas av lekfolk – både män och kvinnor.

På frågan om vilka andra delar av Vatikanen som kommer att kunna ledas av lekfolk nämnde Franciskus bland annat den nyligen inrättade dikasteriet för katolsk bildning och kultur och det apostoliska biblioteket. Båda leds för tillfället av manliga präster.

Under det gångna året utsågs en kvinna för första gången till biträdande chef för Vatikanstatens förvaltning: den italienska sociologen och tillika ordenssystern Raffaella Petrini (53 år). Andra kvinnor med som innehar höga ämbeten är bland annat ordenssyster Alessandra Smerilli (47 år), sekreterare för utvecklingsmyndigheten, juristen Francesca di Giovanni (68 år) som är undersekreterare inom området multilaterala relationer för statssekretariatet och den franska teologen Nathalie Becquart (53 år), verksam som undersekreterare inom synodsekretariatet. I och med Becquart blev en kvinna för första gången röstberättigad i biskopssynoden.

Kathpress 2022-07-06

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Franciskus har för avsikt att fortsätta besätta flera högt uppsatta ämbeten med kvinnor. ”För första gången kommer två kvinnor att ingå i den kommission vars uppgift består i att välja ut biskopar som ska ingå i biskopskongregationen”, förklarade Franciskus i onsdags i ett utdrag från en intervju med Reuters. Men själva utnämningen av biskoparna kommer även fortsättningsvis att ligga hos påven.

Däremot finns inga uppgifter om vilka personer det rör sig om eller när de kommer att tillsättas. ”På detta vis öppnar saker och ting upp sig en smula”, tillade påven Franciskus. Han förklarade sig gärna vilja ge kvinnor en chans. I enlighet med Praedicate evangelium (”Förkunna evangeliet”), den kuriereform som trädde i kraft från och med pingst, kommer de allra flesta dikasterier (tidigare ”myndigheter” eller ”råd”) inom Vatikanen numera kunna ledas av lekfolk – både män och kvinnor.

På frågan om vilka andra delar av Vatikanen som kommer att kunna ledas av lekfolk nämnde Franciskus bland annat den nyligen inrättade dikasteriet för katolsk bildning och kultur och det apostoliska biblioteket. Båda leds för tillfället av manliga präster.

Under det gångna året utsågs en kvinna för första gången till biträdande chef för Vatikanstatens förvaltning: den italienska sociologen och tillika ordenssystern Raffaella Petrini (53 år). Andra kvinnor med som innehar höga ämbeten är bland annat ordenssyster Alessandra Smerilli (47 år), sekreterare för utvecklingsmyndigheten, juristen Francesca di Giovanni (68 år) som är undersekreterare inom området multilaterala relationer för statssekretariatet och den franska teologen Nathalie Becquart (53 år), verksam som undersekreterare inom synodsekretariatet. I och med Becquart blev en kvinna för första gången röstberättigad i biskopssynoden.

Kathpress 2022-07-06

Detta är en nyhetstext.