Påvens möte med Putin: Kriget i Syrien diskuterades

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Överst på agendan stod kriget i Syrien när påven Franciskus hälsade Rysslands president Vladimir Putin välkommen i Vatikanen på måndagen. President Putin överbringade en hälsning från Moskvas patriark Kyrillos, men någon diskussion om ekumeniska frågor ägde inte rum, enligt fader Federico Lombardi, Vatikanens presstalesman. Enligt en formell kommuniké efter mötet ägnade man ”särskild uppmärksamhet åt strävan efter fred i Mellanöstern och den allvarliga situationen i Syrien”.

Vatikanen sade att Putin tackat påven för det brev denne skrivit till honom i september, då den ryske presidenten var värd för världens ekonomiska stormakter vid G-20-mötet. Påven vädjade till dem att ”upphöra med den fåfänga satsningen på en militär lösning” på Syrienkrisen och ”främja dialog och förhandlingar”.

Putins regering har stött president Bashar al-Assad och blockerat FN:s säkerhetsråds resolution om att tillgripa våld för att avsätta den syriske presidenten. Påven Franciskus ledde en bönevaka i september och bad kristna världen över att be och fasta för fred i Mellanöstern. Kriget har sedan mars 2011 kostat mer än 100 000 människor livet och 9 miljoner människor är antingen hemlösa eller befinner sig som flyktingar i angränsande länder. Vid mötet underströks det trängande behovet att stoppa våldet och få fram humanitär hjälp till den syriska befolkningen och försöka engagera de olika etniska och religiösa grupperna i förhandlingar.

Fader Lombardi berättade vidare att man talat om förhållandena för den katolska befolkningsgruppen i Ryssland och dess bidrag till samhällslivet, förtrycket mot de kristna i andra delar av världen och att garantera skyddet av livet och familjen.

Putins plan anlände försenat till Rom, varför Putin och hans delegation, med bland andra utrikesminister Sergej Lavrov och försvarsminister Sergej Sjojgu, kom 45 minuter för sent till mötet med påven. Putin och påven träffades på tu man hand i 35 minuter, endast assisterade av tolkar, innan Putiner presenterade medlemmarna i delegationen. Påven skänkte Putin en mosaik föreställande Vatikanens trädgårdar och Putin gav Franciskus en ikon av Guds Moder Vladimirskaja, en av den ryska ortodoxa kyrkans mest vördade ikoner. Putin frågade honom om han tyckte om den och när påven svarade ja, gjorde Putin korstecknet och kysste ikonen, varvid påven gjorde sammaledes.

Lombardi sade vidare att den nuvarande spänningen i Mellanöstern var huvudämnet när Putin senare träffade Vatikanens utrikesminister, ärkebiskop Pietro Parolin.

Tidigare på dagen träffade påven flera tusen ukrainska katoliker, varav många varit engagerade i demonstrationerna i Kiev mot Putins påstådda ansträngningar att få regeringen i Ukraina att avstå från att knyta närmare förbindelser med den Europeiska unionen. Vid Angelusbönen den 24 november nämnde påven ukrainarnas minnesgudstjänster i samband med 80-årsminnet av ”Holodomor”, den svältkatastrof som den dåvarande sovjetregimens radikala ekonomiska politik vållade i Ukraina, då mellan 1,8 och 3,5 miljoner ukrainare dog av svält åren 1932-1933. Kritiker har anklagat president Putin för att främja en revisionistisk och positiv bild av Stalins regim, särskilt dess framgångsrika satsning på att göra Sovjetunionen till en stormakt.

Cindy Wooden, Catholic News Service 2013-11-26

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Överst på agendan stod kriget i Syrien när påven Franciskus hälsade Rysslands president Vladimir Putin välkommen i Vatikanen på måndagen. President Putin överbringade en hälsning från Moskvas patriark Kyrillos, men någon diskussion om ekumeniska frågor ägde inte rum, enligt fader Federico Lombardi, Vatikanens presstalesman. Enligt en formell kommuniké efter mötet ägnade man ”särskild uppmärksamhet åt strävan efter fred i Mellanöstern och den allvarliga situationen i Syrien”.

Vatikanen sade att Putin tackat påven för det brev denne skrivit till honom i september, då den ryske presidenten var värd för världens ekonomiska stormakter vid G-20-mötet. Påven vädjade till dem att ”upphöra med den fåfänga satsningen på en militär lösning” på Syrienkrisen och ”främja dialog och förhandlingar”.

Putins regering har stött president Bashar al-Assad och blockerat FN:s säkerhetsråds resolution om att tillgripa våld för att avsätta den syriske presidenten. Påven Franciskus ledde en bönevaka i september och bad kristna världen över att be och fasta för fred i Mellanöstern. Kriget har sedan mars 2011 kostat mer än 100 000 människor livet och 9 miljoner människor är antingen hemlösa eller befinner sig som flyktingar i angränsande länder. Vid mötet underströks det trängande behovet att stoppa våldet och få fram humanitär hjälp till den syriska befolkningen och försöka engagera de olika etniska och religiösa grupperna i förhandlingar.

Fader Lombardi berättade vidare att man talat om förhållandena för den katolska befolkningsgruppen i Ryssland och dess bidrag till samhällslivet, förtrycket mot de kristna i andra delar av världen och att garantera skyddet av livet och familjen.

Putins plan anlände försenat till Rom, varför Putin och hans delegation, med bland andra utrikesminister Sergej Lavrov och försvarsminister Sergej Sjojgu, kom 45 minuter för sent till mötet med påven. Putin och påven träffades på tu man hand i 35 minuter, endast assisterade av tolkar, innan Putiner presenterade medlemmarna i delegationen. Påven skänkte Putin en mosaik föreställande Vatikanens trädgårdar och Putin gav Franciskus en ikon av Guds Moder Vladimirskaja, en av den ryska ortodoxa kyrkans mest vördade ikoner. Putin frågade honom om han tyckte om den och när påven svarade ja, gjorde Putin korstecknet och kysste ikonen, varvid påven gjorde sammaledes.

Lombardi sade vidare att den nuvarande spänningen i Mellanöstern var huvudämnet när Putin senare träffade Vatikanens utrikesminister, ärkebiskop Pietro Parolin.

Tidigare på dagen träffade påven flera tusen ukrainska katoliker, varav många varit engagerade i demonstrationerna i Kiev mot Putins påstådda ansträngningar att få regeringen i Ukraina att avstå från att knyta närmare förbindelser med den Europeiska unionen. Vid Angelusbönen den 24 november nämnde påven ukrainarnas minnesgudstjänster i samband med 80-årsminnet av ”Holodomor”, den svältkatastrof som den dåvarande sovjetregimens radikala ekonomiska politik vållade i Ukraina, då mellan 1,8 och 3,5 miljoner ukrainare dog av svält åren 1932-1933. Kritiker har anklagat president Putin för att främja en revisionistisk och positiv bild av Stalins regim, särskilt dess framgångsrika satsning på att göra Sovjetunionen till en stormakt.

Cindy Wooden, Catholic News Service 2013-11-26