Påvens skrivelse Gaudete et exsultate offentliggörs 9 april

En ny skrivelse av påven Franciskus offentliggörs i morgon, måndag den 9 april. Vatikanens pressavdelning kommer kl. 12.15 att presentera påvens nya skrivelse Gaudete et exsultate (”Gläd er och jubla”) med underrubriken ”om kallelsen till helighet i vår samtid”.

Presentationen leds av påvens generalvikarie för Roms stift, monsignore Angelo De Donatis, journalisten Gianni Valente och Paola Bignardi [bilden t.h.] från den italienska lekmannaföreningen Azione Cattolica.

Genremässigt är det fråga om en apostolisk uppmaning (exhortation) som har stor vikt, dock inte samma höga status som en apostolisk konstitution eller en encyklika.

Påven Franciskus har tidigare skrivit två andra apostoliska uppmaningar: Evangelii gaudium (Evangeliets glädje) från november 2013 och Amoris laetitia (Kärlekens glädje) från april 2016.

Red. 2018-04-08