Påvens skrivelse om familjen väntas i mars

Påven Franciskus skrivelse, så kallade ”Apostoliska uppmaning” om familjen och familjelivet, som ska följa på förra årets biskopssynod i Rom kommer att publiceras i mars, säger ärkebiskop Vincenzo Paglia, ordförande för Påvliga rådet för familjen i Vatikanen.

I en intervju med en portugisisk katolsk nyhetsbyrå, vilken refererats på engelska av nyhetstjänsten CNA, sade Paglia att dokumentet kommer att ”visa att kyrkan är nära familjerna i alla skeden av deras liv”.

”Jag är övertygad om att den Apostoliska uppmaningen kommer att vara en lovsång till kärleken, till en kärlek som vill se till barnens bästa, som är öppen för sårade och söndriga familjer som behöver styrka, som vill vara nära de äldre; en kärlek som hela mänskligheten behöver”, fortsatte den italienska ärkebiskopen som just nu leder en veckolång konferens om familjen för katolska präster i södra Portugal.

Den påvliga skrivelsen kommer att avsluta den synodprocess som pågått sedan 2014, då en extraordinarie biskopssynod sammanträdde för att förbereda den ordinarie synod som möttes i Rom i oktober förra året. Ungefär 190 biskopar från hela världen deltog vid respektive samling och 2015 års synod, som påvens skrivelse väntas fokusera på, hade temat ”familjens kallelse och mission i kyrkan och den moderna världen”. Franciskus skrivelse tros bli baserad på slutrapporten från 2015 års synod, offentliggjord den 24 oktober förra året som en sammanfattning av biskoparnas tidvis uppmärksammade kollegiala process.

Catholic News Agency, 2016-01-27