Påvens tal i Yad Vashem

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Benedictus XVI har under sin åtta dagar långa resa i Mellanöstern nu anlänt till Israel. Sent på måndagseftermiddagen, den 11 maj, besökte han minnesplatsen i Jerusalem över Förintelsens offer, Yad Vashem. I sitt tal sade påven bland annat följande:

”Jag har kommit för att i tystnad stå inför detta monument, som upprättats till minnet av de miljontals judar som mördades i den fruktansvärda Förintelsen. De förlorade sina liv, men de kommer aldrig att förlora sina namn. Deras namn är för alltid inristade i hjärtat hos deras kära, hos deras medfångar och hos alla dem som är beslutna att aldrig mer tillåta att sådana illgärningar, som är en skam för mänskligheten, kan ske igen. Och framför allt är deras namn för alltid inskriva i Guds, den allsmäktiges, minne.

Den heliga Skrift lär oss betydelsen av namn i samband med särskilda uppdrag och gåvor. Gud kallade Abram ”Abraham” eftersom han skulle bli fader till många folk. (Gen. 32:29) De namn som finns inskrivna i detta monument kommer för alltid att inta en helig plats bland Abrahams oräkneliga efterkommande. Må deras lidanden aldrig bli förnekat, förringat eller bortglömt! Och må alla människor av god vilja vara vaksamma, så att de ur människohjärtat utrotar allt sådant som ledde fram till denna katastrof.

Den katolska kyrkan, som åberopar sig på Jesu läror och som vill efterlikna hans kärlek till alla folk, känner djupt medlidande med de offer vilkas minne hedras på denna plats. På motsvarande sätt känner hon sig nära alla dem som på grund av ras, hudfärg, levnadsomständigheter eller religion blivit offer för förföljelse. Som biskop av Rom och som efterföljare till aposteln Petrus bekräftar jag  – i likhet med mina föregångare – att kyrkan genom bön och arbete oförtröttligt kämpar för att att människors hjärtan inte ska styras av hat.

Min kära vänner, jag är djupt tacksam gentemot Gud och gentemot er för denna möjlighet att i tystnad få står här; i tystnad för att få minnas, i tystnad för att få be, i tystnad för att få hoppas.”

(En preliminär, icke-officiell översättning gjord av Ulf Jonsson SJ)

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Benedictus XVI har under sin åtta dagar långa resa i Mellanöstern nu anlänt till Israel. Sent på måndagseftermiddagen, den 11 maj, besökte han minnesplatsen i Jerusalem över Förintelsens offer, Yad Vashem. I sitt tal sade påven bland annat följande:

”Jag har kommit för att i tystnad stå inför detta monument, som upprättats till minnet av de miljontals judar som mördades i den fruktansvärda Förintelsen. De förlorade sina liv, men de kommer aldrig att förlora sina namn. Deras namn är för alltid inristade i hjärtat hos deras kära, hos deras medfångar och hos alla dem som är beslutna att aldrig mer tillåta att sådana illgärningar, som är en skam för mänskligheten, kan ske igen. Och framför allt är deras namn för alltid inskriva i Guds, den allsmäktiges, minne.

Den heliga Skrift lär oss betydelsen av namn i samband med särskilda uppdrag och gåvor. Gud kallade Abram ”Abraham” eftersom han skulle bli fader till många folk. (Gen. 32:29) De namn som finns inskrivna i detta monument kommer för alltid att inta en helig plats bland Abrahams oräkneliga efterkommande. Må deras lidanden aldrig bli förnekat, förringat eller bortglömt! Och må alla människor av god vilja vara vaksamma, så att de ur människohjärtat utrotar allt sådant som ledde fram till denna katastrof.

Den katolska kyrkan, som åberopar sig på Jesu läror och som vill efterlikna hans kärlek till alla folk, känner djupt medlidande med de offer vilkas minne hedras på denna plats. På motsvarande sätt känner hon sig nära alla dem som på grund av ras, hudfärg, levnadsomständigheter eller religion blivit offer för förföljelse. Som biskop av Rom och som efterföljare till aposteln Petrus bekräftar jag  – i likhet med mina föregångare – att kyrkan genom bön och arbete oförtröttligt kämpar för att att människors hjärtan inte ska styras av hat.

Min kära vänner, jag är djupt tacksam gentemot Gud och gentemot er för denna möjlighet att i tystnad få står här; i tystnad för att få minnas, i tystnad för att få be, i tystnad för att få hoppas.”

(En preliminär, icke-officiell översättning gjord av Ulf Jonsson SJ)