Påvlig mässa på Swedbank stadion 1 november

Tid och plats för mässan med påven Franciskus den 1 november är fastlagd. Den kommer att äga rum i Swedbank stadion kl. 9.30, tisdagen den 1 november. Det uppger katolska stiftet på sin hemsida. Nedan finns ett utdrag från stiftets hemsida.

mffstadiumRed. 2016-09-26

”Mässan kommer att äga rum på Swedbank stadion i Malmö och starta kl. 09.30. På Swedbank stadion ryms en publik på ca 19 000 personer.

Vi utgår i dagsläget ifrån att biljetterna kommer att vara kostnadsfria.

Informationen om biljettsläpp kommer att publiceras i god tid på stiftets hemsida, på stiftets facebook-sida samt via ett pressmeddelande.

När biljetterna släpps kommer detta sannolikt att ske via en websida där man kan beställa biljetter. Alla som beställer biljetter kommer sedan att behöva legitimera sig vid entrén till mässan. Anledningen är de höga säkerhetskrav som vi måste rätta oss efter.”