Påvliga akademin för livet får 45 nya medlemmar

Shinya_yamanaka10Påven Franciskus har utsett 45 medlemmar i Påvliga akademin för livet (Pontificia Academia Pro Vita/PAV), bland vilka är den tyske läkaren och teologen Manfred Lütz. Vatikanen tillkännagav namnen i tisdags. Den påvliga vetenskapsgruppen har också bland medlemmarna den japanske stamcellforskaren och nobelpristagaren Shinya Yamanaka [bilden], religionshistorikern Mohamed Haddad från Tunisien, den israeliske medicinetikern Avraham Steinberg och den franska bibelforskaren Anne-Marie Pelletier.

Akademin har till uppgift att studera frågor om skydd av livet, relationer mellan könen och generationer och ”humanekologi” samt att ge råd åt dem som fattar kyrkliga beslut i dessa frågor. I samband med kuriareformen under påven Franciskus blev PAV anslutet till den nya stororganisationen för katolska lekmän, familjefrågor och skydd av livet. Akademins president är den italienska kuriabiskopen Vincenzo Paglia (72), som tidigare ledde det nu upplösta påvliga familjerådet.

Enligt den i november offentliggjorda akademistadgan sker en utnämning till medlem inte längre på livstid utan för fem år. En tidigare etisk ed, ”Förklaring av livets tjänare”, avskaffades. Akademin finansieras genom bidrag från stiftelsen Vitae mysterium.

Kathpress 2017-06-13