Påvliga rådet för fred och rättvisa stöder skatt på finanstransaktioner

Vatikanen har uttalat sitt stöd för en genomgripande reform av det internationella finanssystemet, för upprättandet av en global övervakningsmyndighet för att reglera kapitalmarknaderna och för en skatt på finanstransaktioner. I ett dokument publicerat i Vatikanen i dag, måndag den 24 oktober, sägs att det måste bildas en sorts ”global centralbank”, som kan ingripa mot okontrollerade ”skuggmarknader” och sörja för att en viss etisk nivå respekteras. Den gott och väl 40-sidiga skriften, som ges ut av det påvliga rådet för Rättvisa och Fred (Iustitia et Pax), bär titeln: ”För en reform av internationella system för finans- och näringsliv med sikte på en offentlig auktoritet med universell kompetens.”

Vidare står det i dokumentet att internationella finansmyndigheter måste verka för ”långsiktighet, fred, gemensam välfärd och samförstånd”. För att uppnå dessa mål bör man överväga en beskattning av finansiella transaktioner samt nya vägar för att kapitalisera banker. På så sätt kan man förhindra våghalsiga finansspekulationer och främja utvecklingen av den reala ekonomin. Det krävs också åtgärder mot skatteparadis och off-shore handeln.

Grundandet av en global centralbank med vittgående befogenheter måste vara första steget mot en global, politisk auktoritet, och enligt dokumentet: ”I en värld med en snabbt framskridande globalisering, är det enda adekvata tillvägagångssättet att inrätta en världsomspännande auktoritet som kan möta vår tids stora förändringar och låta mänsklighetens behov komma till sin rätt.” En sådan institution kan bildas med anknytning till Förenta Nationerna.

Skriften från Vatikanen skall vara ett stöd för de ansvariga runt om i världen och för alla människor av god vilja, sade presidenten i det påvliga rådet, kardinal Peter Turkson, när skriften presenterades. Det gäller särskilt för toppmötet mellan länderna i G20, som äger rum i den sydfranska staden Cannes den 3 till 4 november.

En medförfattare till texten, ekonomiprofessor Leonardo Becchetti, påminner om den nyligen publicerade appellen ”Ett tusen ekonomer” från 53 länder, som i ett brev till G20 ländernas finansministrar kräver införandet av en skatt på finansiella transaktioner. Med intäkterna från den skatten skulle man kunna bekämpa världsfattigdomen, ha resurser att skydda klimatet samt få möjligheter att finansiera åtgärder för att bemästra följderna av den finansiella och ekonomiska krisen.

Bland undertecknarna var nobelpristagarna Paul Krugman och Joseph Stiglitz, professorer från erkända universitet såsom Harvard, Oxford, Cambridge, Sorbonne, Berkeley och Kyoto. Och dessutom Jeffrey Sachs, generalsekreterare Ban Ki-moons särskilde rådgivare, Dani Rodrik, professor i politisk ekonomi vid Harvard universitetet samt Christian Fauliau, sedan många år ledande ekonom i Världsbanken.

Kathpress 2011-10-24

Mer om publikationen: www.romereports.com/palio/

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vatikanen har uttalat sitt stöd för en genomgripande reform av det internationella finanssystemet, för upprättandet av en global övervakningsmyndighet för att reglera kapitalmarknaderna och för en skatt på finanstransaktioner. I ett dokument publicerat i Vatikanen i dag, måndag den 24 oktober, sägs att det måste bildas en sorts ”global centralbank”, som kan ingripa mot okontrollerade ”skuggmarknader” och sörja för att en viss etisk nivå respekteras. Den gott och väl 40-sidiga skriften, som ges ut av det påvliga rådet för Rättvisa och Fred (Iustitia et Pax), bär titeln: ”För en reform av internationella system för finans- och näringsliv med sikte på en offentlig auktoritet med universell kompetens.”

Vidare står det i dokumentet att internationella finansmyndigheter måste verka för ”långsiktighet, fred, gemensam välfärd och samförstånd”. För att uppnå dessa mål bör man överväga en beskattning av finansiella transaktioner samt nya vägar för att kapitalisera banker. På så sätt kan man förhindra våghalsiga finansspekulationer och främja utvecklingen av den reala ekonomin. Det krävs också åtgärder mot skatteparadis och off-shore handeln.

Grundandet av en global centralbank med vittgående befogenheter måste vara första steget mot en global, politisk auktoritet, och enligt dokumentet: ”I en värld med en snabbt framskridande globalisering, är det enda adekvata tillvägagångssättet att inrätta en världsomspännande auktoritet som kan möta vår tids stora förändringar och låta mänsklighetens behov komma till sin rätt.” En sådan institution kan bildas med anknytning till Förenta Nationerna.

Skriften från Vatikanen skall vara ett stöd för de ansvariga runt om i världen och för alla människor av god vilja, sade presidenten i det påvliga rådet, kardinal Peter Turkson, när skriften presenterades. Det gäller särskilt för toppmötet mellan länderna i G20, som äger rum i den sydfranska staden Cannes den 3 till 4 november.

En medförfattare till texten, ekonomiprofessor Leonardo Becchetti, påminner om den nyligen publicerade appellen ”Ett tusen ekonomer” från 53 länder, som i ett brev till G20 ländernas finansministrar kräver införandet av en skatt på finansiella transaktioner. Med intäkterna från den skatten skulle man kunna bekämpa världsfattigdomen, ha resurser att skydda klimatet samt få möjligheter att finansiera åtgärder för att bemästra följderna av den finansiella och ekonomiska krisen.

Bland undertecknarna var nobelpristagarna Paul Krugman och Joseph Stiglitz, professorer från erkända universitet såsom Harvard, Oxford, Cambridge, Sorbonne, Berkeley och Kyoto. Och dessutom Jeffrey Sachs, generalsekreterare Ban Ki-moons särskilde rådgivare, Dani Rodrik, professor i politisk ekonomi vid Harvard universitetet samt Christian Fauliau, sedan många år ledande ekonom i Världsbanken.

Kathpress 2011-10-24

Mer om publikationen: www.romereports.com/palio/