Pedofili är absolut kriminellt

BJÖRN HÅKONSSON

När dessa rader skrivs är det bara några timmar sedan nyheten om den sydafrikanske kardinalen Wilfrid Fox Napiers uttalanden i en BBC News-intervju om pedofili har börjat spridas över nätet. Kardinalen uttalar att pedofili är ”ett psykologiskt tillstånd”, som kräver vård, inte något som bör straffas såsom kriminella handlingar som utförs medvetet. Han nämner som exempel två präster han känner till, som själva varit utsatta för övergrepp som barn, vilket han verkar anse på något sätt fritar dem från kriminellt ansvar för egna övergrepp. Det här är en stor besvikelse, sorgligt och skrämmande för alla som känner till den verklighet som det är frågan om.

I citatet (som kan höras i BBC News) skiljer Napier inte mellan pedofili som läggning/störning (vilket är relevant i psykiatriskt sammanhang) och sexuella övergreppshandlingar, där pedofiler lever ut sin böjelse mot barn (vilket är straffbart). Detta betyder inte att kardinalen ”försvarar pedofili” som en svensk tidning (Dagens Nyheter) återger det, men han skapar onekligen förvirring och vrede hos de många som upplevt övergrepp på sin egen kropp eller som har varit med om att en anhörig tagit sitt liv efter sådana kränkningar. Det är nu viktigt att så många som möjligt inom kyrkan distanserar sig från detta uttalande, och att de gör det snabbt.

Om kardinalen verkligen ska tolkas så att han önskar att präster som förgripit sig sexuellt på barn ska fritas från lagliga påföljder så står han ganska ensam, ja, han är faktiskt på kollisionskurs med regelverket för katolska kyrkan i hela världen. 2010 krävde påven Benedictus XVI att dessa ”grova brott” bemöts med riktlinjer överallt i varenda katolsk kyrka, så att de inte bara leder till kyrkliga straffåtgärder utan till direkt anmälan till statliga myndigheter. Kyrkan, skrev påven också, ”ska skydda minderåriga och hjälpa de drabbade att hitta stöd”, den måste vara redo att ”lyssna till offren och deras anhöriga och ordna med själasörjare och psykologiskt stöd.”

Därmed gäller alltså för kyrkan i hela världen, också i Sydafrika, att samtliga övergrepp ska tas helt på allvar och polisanmälas, en policy som katolska kyrkan i Sverige införde redan 2004 i sin Beredskapsplan mot sexuella övergrepp på barn och ungdomar. Kardinal Napier kan inte vara okunnig om dessa regler.

Kyrkoledarens förenklade uttalanden om pedofili som ”en sjukdom som kan botas” återspeglar en föråldrad syn, en okunnighet som tyvärr orsakat mycken skada i kyrkans hantering av övergreppen. I rättvisans namn ska det sägas att den också i någon grad beror på handfallenhet inom psykiatrin såsom vetenskap, där synen på hur man ska ta itu med förövarna har undergått stora förändringar under 1900-talet och olika psykologiska skolor har uppstått, som försökt sig på olika behandlingsmetoder och misslyckats. I dag vet vi att det helt enkelt inte finns någon speciell psykologisk behandling som kan förhindra förövare att begå sexuella övergrepp.

De biskopar som fram tills 1990-talet har litat på de olika skolornas behandlingsmodeller har bittert tvingats inse att det inte gick att ”bota” problemen psykologiskt och senare skicka ut prästen i det pastorala arbetet igen. Anklagelserna i medierna mot kyrkans agerande måste också ses i ljuset av detta (utan att det på något sätt ursäktar felaktigt agerande). Biskoparna visste inte bättre än sin tids expertis, som – det vet vi nu – inte heller visste så mycket. Men en kardinal som år 2012 invalts i det internationella Påvliga rådet för pastoralt arbete inom vården borde vara uppdaterad och känna till nuläget.

De senaste dagarnas nyhet från just Sydafrika om hur mer än var fjärde skolflicka är hiv-smittad gör kardinalens uttalanden ännu mer världsfrånvända. Landets hälsominister berättar om hur äldre män, så kallade ”sugar daddies”, förstör barn, till exempel ger unga flickor lite pengar eller presenter för att få ha sex med dem, en subkultur som har blivit accepterad överallt i landet. Våra egna medier berättar också om ökande så kallad ”gromning” i Sverige, där vuxna söker barn för sexuella kontakter. Förra veckan tog en 13-årig flicka sitt liv i Kumla i samband med detta.

Vi har de senaste åren sett en stark mediefokusering på Sveriges katolska kyrka, men nästan inga fall har hittats där. Däremot visar undersökningar på smärtsamma realiteter i ungdomarnas värld utanför kyrkan. Psykologen Gisela Priebe visade i en stor undersökning (2009) att det är mycket vanligt att unga utsätts för sexuella övergrepp. Två av tre flickor och en av tre pojkar i gymnasiet uppger att de blivit tafsade på eller haft sex mot sin vilja. I 60 procent av fallen kränktes de av en vuxen. En tredjedel av pojkarna och en femtedel av flickorna uppger att de inte har pratat med någon om dessa övergrepp.

Alla har vi svårt att ta till oss dessa saker. För inte så länge sedan fick vi se regeringen Reinfeldts beröringsångest i förhållande till rapporterna om vanvård och övergrepp under decennier på svenska barnhem. När man slutligen tillsatte en utredning om detta (Vanvårdsutredningen, 2011) erkände man att hundratals barn misshandlats, vilket i många fall även inneburit sexuella övergrepp. Efter lång tids tvekan gick regeringen med på ersättningar till de drabbade.

De enastående insatser som gjorts i katolska kyrkan över hela världen – inte minst i USA – för att upptäcka, utreda och förebygga prästers sexuella övergrepp riskerar att glömmas när medierna nu kastar sig över kardinal Napiers ord. Det känns orättvist. Men framför allt förtjänar de som drabbats inom våra kretsar bättre. Deras liv har skadats avsevärt. De kämpar med att få ihop sig själva och har absolut ingen nytta av kardinal Napiers klumpiga uttalanden. 

Diakon Björn Håkonsson, 2013-03-16
leg. psykolog, Katolsk familjerådgivning, Malmö
Utbildningsansvarig inom Stockholms katolska stift om sexuella övergrepp på barn och ungdomar

Läs även initiativ som Gregoriana-universitetet i Rom har tagit:
https://signum.se/konferens-i-rom-om-pedofilovergrepp/

https://signum.se/internationell-konferens-i-rom-om-sexuella-overgrepp/

https://www.dn.se/nyheter/varlden/kardinal-forsvarar-pedofili

https://www.expressen.se/nyheter/valde-paven–kallar-pedofili-for-sjukdom/