Pelosi utesluts från kommunionen

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

På grund av sin inställning till abortfrågan kommer Nancy Pelosi, som är ledamot i USA:s representanthus, hädanefter inte att få ta emot kommunionen, detta efter ett beslut av San Franciscos ärkebiskop Salvatore Cordileone. Han uppmanade alla präster i sitt stift att inte låta Pelosi ta del av kommunionen. Efter att beskedets hade publicerats på ärkestiftets hemsida kraschade den under helgen på grund av den omfattande trafik som detta genererade.

”En katolsk lagstiftare som stöder abort, trots att hon känner till kyrkans lära, begår en uppenbart svår synd”, skrev man i denna kungörelse. Man förklarade vidare att kyrkorätten fastslår att någon som begår sådan synd inte längre får ta emot kommunionen. Först om Pelosi offentligt tar avstånd från sin inställning till abort och biktar sig kommer hon att få ta emot kommunionen.

Via twitter tillfogade Cordileone att han vid flera tillfällen utan framgång hade försökt få till ett samtal med Pelosi. Han förklarade att hennes inställning utgjorde en ”skandal” som kommer att leda till mycket ont och att hon därigenom riskerar sin egen själ. Ärkebiskopen beskrev sitt beslut som ”helt och hållet en fråga om själavård, inte om politik”, enligt nyhetstjänsten CNS. Pelosi förblir ”vår syster i Kristus” och Cordileone förklarade vidare att han högaktar henne för hennes insatser för utsatta människor.

Medan Pelosis egen stab inte ville kommentera Cordileones beslut gick flera biskopar ut för att visa sitt stöd för hans beslut. James Conley från Lincoln talade till exempel om ett ”modigt pastoralt steg” och om hur ärkebiskopen hade handlat som ”en herde med Kristi hjärta”. Även biskop Michael Barber från Oakland uttalade sig på liknande sätt och hyllade sin ämbetskollega i San Francisco för hur han på ett ”heroiskt och medkännande” skyddar det mänskliga livet. I Washington D.C. däremot, där Pelosi spenderar sin mesta tid på grund av sitt arbete, har ärkebiskop Wilton Gregory tidigare förklarat att han inte har några betänkligheter kring att president Biden, som intar en liknande liberal hållning i abortfrågan, tar emot kommunionen.

Kathpress 2022-05-23

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

På grund av sin inställning till abortfrågan kommer Nancy Pelosi, som är ledamot i USA:s representanthus, hädanefter inte att få ta emot kommunionen, detta efter ett beslut av San Franciscos ärkebiskop Salvatore Cordileone. Han uppmanade alla präster i sitt stift att inte låta Pelosi ta del av kommunionen. Efter att beskedets hade publicerats på ärkestiftets hemsida kraschade den under helgen på grund av den omfattande trafik som detta genererade.

”En katolsk lagstiftare som stöder abort, trots att hon känner till kyrkans lära, begår en uppenbart svår synd”, skrev man i denna kungörelse. Man förklarade vidare att kyrkorätten fastslår att någon som begår sådan synd inte längre får ta emot kommunionen. Först om Pelosi offentligt tar avstånd från sin inställning till abort och biktar sig kommer hon att få ta emot kommunionen.

Via twitter tillfogade Cordileone att han vid flera tillfällen utan framgång hade försökt få till ett samtal med Pelosi. Han förklarade att hennes inställning utgjorde en ”skandal” som kommer att leda till mycket ont och att hon därigenom riskerar sin egen själ. Ärkebiskopen beskrev sitt beslut som ”helt och hållet en fråga om själavård, inte om politik”, enligt nyhetstjänsten CNS. Pelosi förblir ”vår syster i Kristus” och Cordileone förklarade vidare att han högaktar henne för hennes insatser för utsatta människor.

Medan Pelosis egen stab inte ville kommentera Cordileones beslut gick flera biskopar ut för att visa sitt stöd för hans beslut. James Conley från Lincoln talade till exempel om ett ”modigt pastoralt steg” och om hur ärkebiskopen hade handlat som ”en herde med Kristi hjärta”. Även biskop Michael Barber från Oakland uttalade sig på liknande sätt och hyllade sin ämbetskollega i San Francisco för hur han på ett ”heroiskt och medkännande” skyddar det mänskliga livet. I Washington D.C. däremot, där Pelosi spenderar sin mesta tid på grund av sitt arbete, har ärkebiskop Wilton Gregory tidigare förklarat att han inte har några betänkligheter kring att president Biden, som intar en liknande liberal hållning i abortfrågan, tar emot kommunionen.

Kathpress 2022-05-23

Detta är en nyhetstext.

Specialpris för nya prenumeranter!

250 kr för 8 nr (ord.pris 400kr)