Pennsylvania: övergrepp av präster på fler än 1 000 barn

Fler än 1 000 barn har utsatts för sexuella övergrepp av katolska präster i Pennsylvania, USA, under en period av 70 år. Detta enligt en 884-sidor lång rapport från justitiekanslern i Pennsylvania, Josh Shapiro, som offentliggjordes vid en presskonferens i går tisdag den 14 augusti.

Utredningen har pågått i två år och rapporten behandlar 301 fall, det vill säga 301 katolska präster som har begått övergrepp på sammanlagt fler än 1 000 barn.

Under presskonferensen presenterade Shapiro avskyvärda övergrepp som ska ha begåtts av 41 präster i Erie, 37 Allentown, 20 i Greensburg, 45 i Harrisburg, 59 i Scranton, och 99 i Pittsburgh. Alla dessa präster namnges i rapporten. Några av offren vittnade om övergreppen via video vid presskonferensen.

Justitiekansler Josh Shapiro beskrev också i detalj hur den katolska kyrkans hierarki har försökt mörka dessa övergrepp. Han sade också att kyrkliga representanter ifrågasatte uppgifterna i rapporten, vilket gjorde att offentliggörandet av den försenades.

Angela Liddle, ordförande för Pennsylvania Family Support Alliance, kommenterade rapporten så här: ”Rättens [the grand jury’s] uppgifter bekräftar det djupt oroande beteendemönstret både hos förövare och i den katolska kyrkans hierarki. Serien av sexuella övergrepp ägde rum i en miljö som både möjliggjorde förövarnas agerande och skyddade dem. Till och med när deras brott upptäcktes, prioriterade institutionen förövarna framför de oskyldiga barnens behov.”

Det återstår att se vilket ansvar kardinal Donald Wuerl, som var ärkebiskop av Pittsburgh 1988–2006, har i detta. Han har under åren varit en tydlig företrädare för att beivra och avslöja sexuella övergrepp. Men viss kritik riktas också mot honom i rapporten.

Red. 2018-08-15

Källa: The Tablet, via länken här och The New York Times, via länken här