Philip Geisters slutreplik till Anna Karin Hammar

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I sin replik till min opinionsartikel förtydligar Anna Karin Hammar sin syn på reformationen i Sverige som en förnyelse i kontinuitet. Jag har svårt att få ihop denna tolkning med historiska fakta. Under den största delen av Svenska kyrkans historia var den kyrka i vars tradition Anna Karin Hammar vill se sitt eget samfund förbjuden och dess medlemmar brutalt förföljda. Detta var inte bara en historisk tillfällighet utan en reformatorisk policy.

Jag förstår att tiden har ändrats och att det i dag är mera opportunt för Svenska kyrkan att betona kontinuiteten med den katolska kyrkan som fanns i Sverige fram till reformationen. Men jag vill påpeka det moraliskt problematiska med denna omtolkning. Det är reformationens vinnare som återigen kör över dess förlorare genom att försöka lägga beslag på deras historia.

Philip Geister 2013-10-29

https://signum.se/reformation-och-kontinuitet-replik-till-philip-geister/

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

I sin replik till min opinionsartikel förtydligar Anna Karin Hammar sin syn på reformationen i Sverige som en förnyelse i kontinuitet. Jag har svårt att få ihop denna tolkning med historiska fakta. Under den största delen av Svenska kyrkans historia var den kyrka i vars tradition Anna Karin Hammar vill se sitt eget samfund förbjuden och dess medlemmar brutalt förföljda. Detta var inte bara en historisk tillfällighet utan en reformatorisk policy.

Jag förstår att tiden har ändrats och att det i dag är mera opportunt för Svenska kyrkan att betona kontinuiteten med den katolska kyrkan som fanns i Sverige fram till reformationen. Men jag vill påpeka det moraliskt problematiska med denna omtolkning. Det är reformationens vinnare som återigen kör över dess förlorare genom att försöka lägga beslag på deras historia.

Philip Geister 2013-10-29

https://signum.se/reformation-och-kontinuitet-replik-till-philip-geister/