Philip Geisters slutreplik till Dick Harrison

Det gläder mig att Dick Harrison delar min syn på reformationen som en radikal kyrklig nybörjan. Men just därför hade det varit önskvärt att den bedömningen också hade kommit fram i hans historieblogg i SvD. Ärkebiskoparna innehar ju en ämbetsfunktion inom en specifik kyrka och är inte en samfundsoberoende artbeteckning. I den katolska traditionen är en ärkebiskop något helt annat än vad det blev i Svenska kyrkan. Kontinuiteten i användning av en titel motsvarar inte alltid en verklig kontinuitet – något som Harrison själv betonar i sitt genmäle. Att lyfta fram denna skillnad var en poäng med min opinionsartikel. Harrison är tack och lov tydligare i detta genmäle än vad han var i sin historieblogg i SvD.

Philip Geister 2013-10-29

https://signum.se/dick-harrison-genmale-till-philip-geister/

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Det gläder mig att Dick Harrison delar min syn på reformationen som en radikal kyrklig nybörjan. Men just därför hade det varit önskvärt att den bedömningen också hade kommit fram i hans historieblogg i SvD. Ärkebiskoparna innehar ju en ämbetsfunktion inom en specifik kyrka och är inte en samfundsoberoende artbeteckning. I den katolska traditionen är en ärkebiskop något helt annat än vad det blev i Svenska kyrkan. Kontinuiteten i användning av en titel motsvarar inte alltid en verklig kontinuitet – något som Harrison själv betonar i sitt genmäle. Att lyfta fram denna skillnad var en poäng med min opinionsartikel. Harrison är tack och lov tydligare i detta genmäle än vad han var i sin historieblogg i SvD.

Philip Geister 2013-10-29

https://signum.se/dick-harrison-genmale-till-philip-geister/