Polen går till val

av MAGDALENA SLYK
Nästa söndag den 15 oktober ska Polen välja ny regering och den största frågan är om det regerande partiet Lag och rättvisa får sitta kvar för en tredje mandatperiod. Valet står mellan just Lag och rättvisa och några högerorienterade partier samt oppositionen som består av Medborgarplattformen och några liberala och vänsterorienterade partier.

Lag och rättvisa med Jarosław Kaczyński som partiledare och Mateusz Morawiecki som statsminister har under de senaste åtta åren fört landet i en mer konservativ riktning. Här har hela människans liv från befruktningsögonblicket till döden, familj, patriotism och katolska värderingar spelat en viktig roll, inte minst i genomförda samhällsreformer. De mest kända är nog familjereformen, känd under beteckningen 500+ och, som kan jämföras med det svenska barnbidragssystemet.

Dessutom har den sittande regeringen skapat flera riktade projekt för att underlätta nystart för unga familjer; miljöprojekt med bidrag för den gröna omställningen; sänkt pensionsålder och flera lättnader för pensionärer. Så sent som i september i år infördes subventionerade läkemedel för barn och unga under 18 år samt för seniorer efter 65.

Landet satsar också mycket på försvar och avsätter cirka 4 procent av BNP till detta ändamål, rustar upp sin armé och förstärker sina militära baser, inte minst i östra delar av landet. Dessutom syns det överallt när man reser genom Polen att infrastrukturen blir allt bättre. Vägnätet och kollektivtrafiken förbättras. Fler bostäder byggs. Samtidigt har regeringen dock anklagats för felaktiga tolkningar av konstitutionen, ingrepp i rättssystemet, främlingsfientlighet, begränsningar av såväl yttrandefriheten som kvinnors rättigheter.

Partiet går nu till val med löften om att fortsätta sina samhällsreformer med flera insatser för pensionärer, höjt barnbidrag, fortsatt modernisering av armén och satsningar på försvaret. Samtidigt presenterar man konkreta åtgärder som ska kunna finansiera dessa satsningar. Skattesystemet ska förbättras, framför allt vill man försvåra skattefusk, främst i näringslivet. Det som partiet särskilt understryker är allas lika värde och rätt till livet, frihet och jämlikhet. Man vill bekämpa missförhållanden i samhället och se till att staten värnar om alla sina medborgare. Tack vare sociala reformer har Lag och rättvisa redan lyckats övertyga väljarna två gånger tidigare och hoppas att göra det även den här gången.

Oppositionen med Medborgarplattformen och före detta premiärministern Donald Tusk som partiledare i leden har som sitt främsta mål att åstadkomma ett regerings- och maktskifte. Det är däremot fortfarande något oklart vilka löften väljarna kan räkna med. Det som nämns är någon form av stöd för de mödrar som väljer att återvända till yrkeslivet efter att de fått barn, högre löner och bättre sjukvård på den ”europeiska nivån” – lite oklart vad som egentligen menas och framför allt hur finansieringen ska säkras. Bland de viktigaste målen som lyfts fram är dock återskapandet av rättssäkerheten och att ställa politiker från Lag och rättvisa till svars för de senaste åtta åren vid makten.

Vänstern i Polen vill framför allt främja och stödja hbtqi-personer samt legalisera abort helt och hållet. Medan det oppositionella partiet Polen 2050 vill skilja kyrkan från staten, vilket troligtvis kan tolkas som upprivning av konkordatet, och se till att Polen är med i eurozonen. Utöver det vill de verka för att genomföra den gröna energiomställningen, skapa nya medier, skapa bättre förutsättningar för unga i skolan samt skapa ett nytt skattesystem och ekonomiskt system som är det motsatta till det som Lag och rättvisa har skapat och vill utveckla.

I samband med parlamentsvalet ska man också genomföra en folkomröstning i Polen där medborgarna ska ta ställning till fyra frågor: Stöder de förslaget att statlig egendom säljs till utländska investerare, vilket medför att Polen tappar kontroll över strategisk viktiga näringsområden? Stöder de förslaget att gränsförstärkning, alltså barriären, vid Polens östra gräns mot Belarus tas ner? Stöder de förslaget att pensionsålder höjs till 67 år för kvinnor och män? Till sist, ges stöd åt förslaget om de omflyttning av migranter inom EU?

Att denna folkomröstning ska äga rum har sejmen i Polen beslutat om och skulle mer än 50 procent av medborgarna rösta i den så skulle utslaget vara tvingande oavsett vem som bildar regering. En intressant omständighet därvidlag är att Medborgarplattformens ledare Donald Tusk i flera uttalanden lovat sina väljare att han kommer att ogiltigförklara denna folkomröstning oavsett resultatet, vilket rent juridiskt är omöjligt. Just nu pågår därför en kampanj bland oppositionella väljare att bojkotta folkomröstningen.

Tittar man i dag på väljarbarometrar och siffror för de två största partierna så ser det försiktigt positivt ut för det regerande partiet med ett försprång på cirka 6–7 procent gentemot Medborgarplattformen. Debatten är het och framför allt en mobilisering bland oppositionen stor, men hur resultatet blir får vi se den 15 oktober.

Magdalena Slyk 2023-10-08

Detta är en opinionstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

av MAGDALENA SLYK
Nästa söndag den 15 oktober ska Polen välja ny regering och den största frågan är om det regerande partiet Lag och rättvisa får sitta kvar för en tredje mandatperiod. Valet står mellan just Lag och rättvisa och några högerorienterade partier samt oppositionen som består av Medborgarplattformen och några liberala och vänsterorienterade partier.

Lag och rättvisa med Jarosław Kaczyński som partiledare och Mateusz Morawiecki som statsminister har under de senaste åtta åren fört landet i en mer konservativ riktning. Här har hela människans liv från befruktningsögonblicket till döden, familj, patriotism och katolska värderingar spelat en viktig roll, inte minst i genomförda samhällsreformer. De mest kända är nog familjereformen, känd under beteckningen 500+ och, som kan jämföras med det svenska barnbidragssystemet.

Dessutom har den sittande regeringen skapat flera riktade projekt för att underlätta nystart för unga familjer; miljöprojekt med bidrag för den gröna omställningen; sänkt pensionsålder och flera lättnader för pensionärer. Så sent som i september i år infördes subventionerade läkemedel för barn och unga under 18 år samt för seniorer efter 65.

Landet satsar också mycket på försvar och avsätter cirka 4 procent av BNP till detta ändamål, rustar upp sin armé och förstärker sina militära baser, inte minst i östra delar av landet. Dessutom syns det överallt när man reser genom Polen att infrastrukturen blir allt bättre. Vägnätet och kollektivtrafiken förbättras. Fler bostäder byggs. Samtidigt har regeringen dock anklagats för felaktiga tolkningar av konstitutionen, ingrepp i rättssystemet, främlingsfientlighet, begränsningar av såväl yttrandefriheten som kvinnors rättigheter.

Partiet går nu till val med löften om att fortsätta sina samhällsreformer med flera insatser för pensionärer, höjt barnbidrag, fortsatt modernisering av armén och satsningar på försvaret. Samtidigt presenterar man konkreta åtgärder som ska kunna finansiera dessa satsningar. Skattesystemet ska förbättras, framför allt vill man försvåra skattefusk, främst i näringslivet. Det som partiet särskilt understryker är allas lika värde och rätt till livet, frihet och jämlikhet. Man vill bekämpa missförhållanden i samhället och se till att staten värnar om alla sina medborgare. Tack vare sociala reformer har Lag och rättvisa redan lyckats övertyga väljarna två gånger tidigare och hoppas att göra det även den här gången.

Oppositionen med Medborgarplattformen och före detta premiärministern Donald Tusk som partiledare i leden har som sitt främsta mål att åstadkomma ett regerings- och maktskifte. Det är däremot fortfarande något oklart vilka löften väljarna kan räkna med. Det som nämns är någon form av stöd för de mödrar som väljer att återvända till yrkeslivet efter att de fått barn, högre löner och bättre sjukvård på den ”europeiska nivån” – lite oklart vad som egentligen menas och framför allt hur finansieringen ska säkras. Bland de viktigaste målen som lyfts fram är dock återskapandet av rättssäkerheten och att ställa politiker från Lag och rättvisa till svars för de senaste åtta åren vid makten.

Vänstern i Polen vill framför allt främja och stödja hbtqi-personer samt legalisera abort helt och hållet. Medan det oppositionella partiet Polen 2050 vill skilja kyrkan från staten, vilket troligtvis kan tolkas som upprivning av konkordatet, och se till att Polen är med i eurozonen. Utöver det vill de verka för att genomföra den gröna energiomställningen, skapa nya medier, skapa bättre förutsättningar för unga i skolan samt skapa ett nytt skattesystem och ekonomiskt system som är det motsatta till det som Lag och rättvisa har skapat och vill utveckla.

I samband med parlamentsvalet ska man också genomföra en folkomröstning i Polen där medborgarna ska ta ställning till fyra frågor: Stöder de förslaget att statlig egendom säljs till utländska investerare, vilket medför att Polen tappar kontroll över strategisk viktiga näringsområden? Stöder de förslaget att gränsförstärkning, alltså barriären, vid Polens östra gräns mot Belarus tas ner? Stöder de förslaget att pensionsålder höjs till 67 år för kvinnor och män? Till sist, ges stöd åt förslaget om de omflyttning av migranter inom EU?

Att denna folkomröstning ska äga rum har sejmen i Polen beslutat om och skulle mer än 50 procent av medborgarna rösta i den så skulle utslaget vara tvingande oavsett vem som bildar regering. En intressant omständighet därvidlag är att Medborgarplattformens ledare Donald Tusk i flera uttalanden lovat sina väljare att han kommer att ogiltigförklara denna folkomröstning oavsett resultatet, vilket rent juridiskt är omöjligt. Just nu pågår därför en kampanj bland oppositionella väljare att bojkotta folkomröstningen.

Tittar man i dag på väljarbarometrar och siffror för de två största partierna så ser det försiktigt positivt ut för det regerande partiet med ett försprång på cirka 6–7 procent gentemot Medborgarplattformen. Debatten är het och framför allt en mobilisering bland oppositionen stor, men hur resultatet blir får vi se den 15 oktober.

Magdalena Slyk 2023-10-08

Detta är en opinionstext.