Pontius Pilatus ring har blivit identifierad

av TORD FORNBERG
En ring som tycks ha tillhört den romerske prefekten Pontius Pilatus (romarnas högste företrädare i Palestina åren 26–36 e.Kr.) har blivit identifierad bland de många fynd som man har gjort i Herodion, ett av den judiske lydkungen Herodes fästningar, belägen någon halvmil sydöst om Betlehem ute i den judiska öknen.

För något tiotal år sedan identifierade man dennes grav på platsen, som blev tillgänglig för israeliska arkeologer i och med Sexdagarskriget år 1967. Man gjorde snart ett stort antal fynd, och det var vid en fortsatt analys av dessa som man nu har lyckats tyda de bokstäver som finns på en ring och som då visade sig utgöra Pilatus namn på grekiska. Ringen har också en bild som visar ett kärl för förvaring av vad som troligtvis är vin. Såväl själva fyndet som analysen av detta har gjorts av etablerade israeliska arkeologer, varför autenticiteten kan betraktas som säker.

Kristus och Pilatus. Konstnär: Nicolai Ge.

Sannolikheten att ringen har tillhört ”rätt” Pilatus stärks av att namnet var så pass ovanligt att ingen annan person med det namnet är känd från den delen av det romerska imperiet. Herodion, alltså platsen för fyndet, användes efter Herodes den stores död år 4 f. Kr. som ett administrativt centrum av romarna. Ringen har då använts som sigill antingen av Pilatus personligen eller av någon tjänsteman som arbetade under honom och som bland annat skulle färdigställa dokument från dennes tjänsteutövning.

Det är andra gången som man har gjort ett arkeologiskt fynd som relaterar till Pilatus. Första gången var år 1961, när man i hamnstaden Caesarea fann en stor sten med hans namn och titel i en byggnad som han hade låtit uppföra och tillägnat den romerske kejsaren Tiberius. Förutom i evangelierna omtalas Pilatus av den judiske historieskrivaren Josefos.

Även om betydelsen av det nu aktuella fyndet inte ska överdrivas, belyser det den vikt som administrativa centra utanför Jerusalem hade under årtiondena kring Jesu tid.

Tord Fornberg 2018-11-30