Popieluszko saligförklarades idag – med mamma på plats

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Idag, söndagen den 6 juni, ägde saligförklaringen av den katolske prästen Jerzy Popieluszko rum på Pilsudskiplatsen i Warszawa, knappt 26 år efter att han mördades av den polska hemliga polisen. Runt 150 000 människor deltog i gudstjänsten, som leddes prefekten för den romerska Kongregationen för salig- och helgonförklaringar, kardinal Angelo Amato.  I saligförklaringsdekretet heter det att Popieluszko ”outtröttligt vittnade om Kristus” och i sina predikningar ”fördömde regimens brott mot mänskliga rättigheter”.

Många prominenta deltagare var närvarande vid cermonin, exempelvis Europaparlamentets president Jerzy Buzek, Solidartetsgrundaren Lech Walesa, Polens premiärminister Doland Tusk, samt ett 100-tal biskopar. Särskild uppmärksamhet väckte det att den saligförklarade prästens mamma, Marianna Popieluszko, som är 100 år gammal, också fanns på plats. Hon och den saligförklarande kuriekardinalen Angelo Amato fick tillfälle till ett kort sammanträffande i anslutning till cermonin.

Jerzy Popieluszko är en av de viktigaste symbolfigurerna för motståndet mot den kommunistiska diktaturen i Polen. Han var kyrkoherde i en av huvudstadens församlingar och stödde i sina predikningar den fria fackföreningsrörelsen Solidarnos. På regimens uppdrag kidnappades han och mördades av den polska hemliga polisen den 19 oktober 1984. Från och med nu har han av påven fått en särskild dag i den kyrkliga kalendern då han firas årligen, nämligen den 19 oktober. Han eget personliga valspråk var hämtat ur Romarbrevet 12:21: ”Övervinn det onda med det goda”

Ulf Jonsson 2010-06-06

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Idag, söndagen den 6 juni, ägde saligförklaringen av den katolske prästen Jerzy Popieluszko rum på Pilsudskiplatsen i Warszawa, knappt 26 år efter att han mördades av den polska hemliga polisen. Runt 150 000 människor deltog i gudstjänsten, som leddes prefekten för den romerska Kongregationen för salig- och helgonförklaringar, kardinal Angelo Amato.  I saligförklaringsdekretet heter det att Popieluszko ”outtröttligt vittnade om Kristus” och i sina predikningar ”fördömde regimens brott mot mänskliga rättigheter”.

Många prominenta deltagare var närvarande vid cermonin, exempelvis Europaparlamentets president Jerzy Buzek, Solidartetsgrundaren Lech Walesa, Polens premiärminister Doland Tusk, samt ett 100-tal biskopar. Särskild uppmärksamhet väckte det att den saligförklarade prästens mamma, Marianna Popieluszko, som är 100 år gammal, också fanns på plats. Hon och den saligförklarande kuriekardinalen Angelo Amato fick tillfälle till ett kort sammanträffande i anslutning till cermonin.

Jerzy Popieluszko är en av de viktigaste symbolfigurerna för motståndet mot den kommunistiska diktaturen i Polen. Han var kyrkoherde i en av huvudstadens församlingar och stödde i sina predikningar den fria fackföreningsrörelsen Solidarnos. På regimens uppdrag kidnappades han och mördades av den polska hemliga polisen den 19 oktober 1984. Från och med nu har han av påven fått en särskild dag i den kyrkliga kalendern då han firas årligen, nämligen den 19 oktober. Han eget personliga valspråk var hämtat ur Romarbrevet 12:21: ”Övervinn det onda med det goda”

Ulf Jonsson 2010-06-06