Präst- och diakonvigning i Stockholm

av MAGNUS NYMAN
I går, lördagen den 21 oktober vigdes i Sankt Eriks katolska domkyrka i Stockholm fyra präster och en diakon av kardinal Anders Arborelius. Det var den andra kombinerade präst- och diakonvigningen i Stockholms katolska stift under detta år.

Från vänster: f. Henrik Lindeskog, kardinal Anders Arborelius, p. Lukas Kraus S.J., f. Henrik Glamsjö, f. Lars Nordblom, diakon Antonio Bajlovic.

Tre av prästkandidaterna som vigdes i går – Henrik Glamsjö, Henrik Lindeskog och Lars Nordblom­ – har tidigare varit präster i Svenska kyrkan, men har konverterat till katolska kyrkan. Efter studier vid Newmaninstitutet i Uppsala har de fått påvlig dispens från celibatskravet och därmed kunnat vigas till katolska präster. Efter att de nu har blivit prästvigda kommer Henrik Glamsjö att vara verksam i katolska församlingen i Örebro, Henrik Lindeskog i katolska församlingen i Trollhättan och Lars Nordblom i S:ta Maria Magdalenas församling på Hisingen i Göteborg.

Från vänster: p. Jan Roser S.J., p. Lukas Kraus S.J., p. Bernhard Bürgler S.J.

Den fjärde kandidaten som prästvigdes i går heter Lukas Kraus och han tillhör Jesuitorden. Han är bördig från Tyskland och har tidigare studerat matematik och mekanik, och har även undervisat i dessa ämnen. Därtill har han en doktorsexamen i filosofi från universitetet i Innsbruck, samt en masterexamen i teologi från Jesuitordens universitet Gregoriana i Rom. Han kommer nu att vara verksam som kaplan i S:ta Eugenia församling i Stockholm.

Till diakon vigdes igår prästkandidaten Antonio Bajlovic. Denne har under första delen av sin utbildningstid i Sverige – vid prästseminariet och Newmaninstitutet i Uppsala – varit en aktiv och uppskattad medarbetare i Sankt Ilians katolska kyrka i Enköping. Därefter har han studerat teologi vid Dominikanordens universitet Angelicum i Rom. Även Antonio Bajlovic kommer nu att vara verksam i S:ta Eugenia församling i Stockholm.

Domkyrkan var i det närmaste fullsatt under den långa och högtidliga gudstjänsten i går, ett 50-tal präster koncelebrerade, musiken flödade och de nya prästerna fick under lång tid efter mässan ge primisvälsignelser till en ringlande kö av troende.

Allt avslutades med en trevlig mottagning och god förtäring i domkyrkosalen.

Vi önskar de nyvigda allt gott inför framtiden!

f. Magnus Nyman 2023-10-22

Jesuitpater Lukas Kraus ger primisvälsignelser efter högmässan i S:t Eugenia kyrka, söndagen den 22 oktober.
Jesuitpater Lukas Kraus primismässa (första mässa) i S:ta Eugenia kyrka söndagen den 22 oktober. Från vänster: diakon Antonio Bajlovic, p. Lukas Kraus S.J., p. Dominik Terstriep S.J., p. Bernhard Bürgler S.J., p. Stefan Dartmann S.J.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

av MAGNUS NYMAN
I går, lördagen den 21 oktober vigdes i Sankt Eriks katolska domkyrka i Stockholm fyra präster och en diakon av kardinal Anders Arborelius. Det var den andra kombinerade präst- och diakonvigningen i Stockholms katolska stift under detta år.

Från vänster: f. Henrik Lindeskog, kardinal Anders Arborelius, p. Lukas Kraus S.J., f. Henrik Glamsjö, f. Lars Nordblom, diakon Antonio Bajlovic.

Tre av prästkandidaterna som vigdes i går – Henrik Glamsjö, Henrik Lindeskog och Lars Nordblom­ – har tidigare varit präster i Svenska kyrkan, men har konverterat till katolska kyrkan. Efter studier vid Newmaninstitutet i Uppsala har de fått påvlig dispens från celibatskravet och därmed kunnat vigas till katolska präster. Efter att de nu har blivit prästvigda kommer Henrik Glamsjö att vara verksam i katolska församlingen i Örebro, Henrik Lindeskog i katolska församlingen i Trollhättan och Lars Nordblom i S:ta Maria Magdalenas församling på Hisingen i Göteborg.

Från vänster: p. Jan Roser S.J., p. Lukas Kraus S.J., p. Bernhard Bürgler S.J.

Den fjärde kandidaten som prästvigdes i går heter Lukas Kraus och han tillhör Jesuitorden. Han är bördig från Tyskland och har tidigare studerat matematik och mekanik, och har även undervisat i dessa ämnen. Därtill har han en doktorsexamen i filosofi från universitetet i Innsbruck, samt en masterexamen i teologi från Jesuitordens universitet Gregoriana i Rom. Han kommer nu att vara verksam som kaplan i S:ta Eugenia församling i Stockholm.

Till diakon vigdes igår prästkandidaten Antonio Bajlovic. Denne har under första delen av sin utbildningstid i Sverige – vid prästseminariet och Newmaninstitutet i Uppsala – varit en aktiv och uppskattad medarbetare i Sankt Ilians katolska kyrka i Enköping. Därefter har han studerat teologi vid Dominikanordens universitet Angelicum i Rom. Även Antonio Bajlovic kommer nu att vara verksam i S:ta Eugenia församling i Stockholm.

Domkyrkan var i det närmaste fullsatt under den långa och högtidliga gudstjänsten i går, ett 50-tal präster koncelebrerade, musiken flödade och de nya prästerna fick under lång tid efter mässan ge primisvälsignelser till en ringlande kö av troende.

Allt avslutades med en trevlig mottagning och god förtäring i domkyrkosalen.

Vi önskar de nyvigda allt gott inför framtiden!

f. Magnus Nyman 2023-10-22

Jesuitpater Lukas Kraus ger primisvälsignelser efter högmässan i S:t Eugenia kyrka, söndagen den 22 oktober.
Jesuitpater Lukas Kraus primismässa (första mässa) i S:ta Eugenia kyrka söndagen den 22 oktober. Från vänster: diakon Antonio Bajlovic, p. Lukas Kraus S.J., p. Dominik Terstriep S.J., p. Bernhard Bürgler S.J., p. Stefan Dartmann S.J.