President Sakellaropoulou mötte Sant’Egidiokommuniteten i Rom

När den grekiska presidenten Katerina Sakellaropoulou på torsdagsmorgonen besökte Sant’Egidiokommunitetens lokaler i Rom, mötte hon flyktingar som hade anlänt via humanitära korridorer.

Efter att ha besökt basilikan Santa Maria in Trastevere, där hon togs emot av kyrkoherde don Marco Gnavi, begav sig Katerina Sakellaropoulou till den skola för italienska språket och kulturen som drivs av Sant’Egidiokommuniteten. Där har under en följd av år tusentals immigranter undervisats, och man strävar efter att ge dem ett gott mottagande och underlätta integration.

Enligt kommunikén mötte hon där några familjer några familjer som hade anlänt till Rom från Grekland, de flesta från ön Lesbos. De hade kommit via humanitära korridorer som hade upprättats tack vare avtal mellan Sant’Egidiokommuniteten och italienska staten i samarbete med myndigheter i Aten i syfte att hjälpa 300 flyktingfamiljer som befann sig i en särskilt utsatt situation.

Vid mötet deltog även några afghaner som nyligen hade anlänt till Italien och tagits emot av kommuniteten. Slutligen diskuterade den grekiska presidenten med ledarna för denna katolska rörelse om nödvändigheten av att Europa snabbt svarar på nödropen från befolkningens svagaste som på grund av pandemin drabbats av tilltagande fattigdom. Vidare är det nödvändigt att ta sitt ansvar angående immigrationen, som berör alla länder i EU.

Värdet av humanitära korridorer underströks särskilt för att man ska undvika att flyktingar utsätts människosmugglare. Vidare betonade man såväl Greklands som

Sant’Egidiokommunitetens engagemang för fred i hela Medelhavsområdet samt Mellanöstern, med särskilt uppmärksamhet på de sociala och humanitära nödsituationer som har orsakats av krisen i Afghanistan.

Onsdagen den 15 september togs president Sakellaropoulou även emot av sin italienska motsvarighet Sergio Mattarella, som lämnar sitt ämbete om några månader.

Vatican News, franska redaktionen, 2021-09-16

Detta är en nyhetstext.