Presskonferens i tv kl. 12 om reform av annulleringsförfaranden

Kl. 12 i dag, tisdagen den 8 september, hålls en presskonferens i Vatikanen där två nya dekret angående annulleringsförfaranden – det vill säga ogiltigförklaringar – av äktenskap kommer att offentliggöras. Man kan se presskonferensen i tv, till exempel genom Vatikanradions engelskspråkiga redaktion via denna länk här [gå till höger på hemsidan] eller Vatikanradions hemsida, skandinaviska redaktionen, via denna länk här [gå till höger på hemsidan]. Själva texten i de båda dokumenten ska offentliggöras kl. 12.30.

Se även CTV på denna länk

Det ena dekretet gäller äktenskaplig kyrkorätt i den latinska västkyrkan och det andra behandlar samma frågeställning i de orientaliska katolska kyrkorna.

Dekretens genre är motu proprio (latin: av egen impuls) och är skrivelser framtagna på påven Franciskus eget initiativ.

Signum har tidigare kommenterat den här typen av frågor, exempelvis i Erik Åkerlunds ledartext “Äktenskap på nya premisser“, Signum nr 8/2014.

Red. 2015-09-08