Prins Charles hyllar helgonförklarade kardinal Newman

Storbritanniens tronföljare, prinsen av Wales, prins Charles, deltog i helgen vid helgonförklaringen av den engelske 1800-tals-konvertiten och kardinalen John Henry Newman i Rom. Enligt prinsen är helgonförklaringen en händelse som inte bara ger anlednig till firande bland katoliker utan bland alla britter som ”högaktar de värden som inspirerade Newman”.

Prins Charles fick möjligheten att skriva om sin syn på kardinal Newman i en kolumn i Vatikanens officiella tidning L’Osservatore Romano i lördags, det vill säga dagen före påvens helgonförklaringsmässa på Petersplatsen i Rom. I kolumnen skriver prins Charles bland annat att Newmans tro ”var sant katolsk i meningen att den omfamnade alla aspekter av livet” och att alla ”oavsett om vi är katoliker eller inte” kan ansluta sig ”i samma anda” och ”i den kristna kyrkans samlade tradition genom tiderna”, till ”den särskilda vishet och insikt som denna ende, individuelle själ har fört till allmän erfarenhet”.

Prinsen konstaterar i sin kolumn vidare att man som britt, oavsett egen, bara kan erfara tacksamhet för att Newman ”delade gåvorna, rotade i hans katolska tro, med samhället i vidare mening: hans livliga och rörande andliga självbiografi och hans djupt erkända poesi”. Den brittiske tronföljaren noterar att Newman i sin samtid stod ”för andens liv, emot de krafter som skulle komma att förnedra mänsklig värdighet” medan han i den tid han blir helgonförklarad, vår tid, behövs som förebild ”mer än någonsin – för det sätt på vilket han, när han var som bäst, kunde driva en linje utan anklagelser, kunde ha en avvikande mening utan att vara ohövlig och, kanske mest av allt, kunde se skillnader som tillfällen till möten snarare än till exkludering”.

I artikeln kallar prins Charles Newman för ”en av 1800-talets största teologer”, inte minst genom intresset för trons relation till en skeptisk, sekulär tidsålder, och prisar det faktum att kardinalen kom att ”stå för sina övertygelser trots nackdelen att tillhöra en trosinriktning vars medlemmar på den tiden förnekades ett fullständigt deltagande i samhällslivet”. På så sätt blev Newman naturligt ”ledaren för sitt folk, sin kyrka” i en tid när den Katolska kyrkan slutligen kom att restaureras och rehabiliteras i landet efter hundratals år av reformationsstrider och i många fall direkt repression.

Prins Charles avslutar sin kolumn om Newman med att notera kardinalens förebildliga och omvittnade sätt att utveckla och vårdas vänskapsband, och uttrycker en önskan om att det ska inspirera oss idag att mitt i ”all vår splittring” söka ”en större förståelse och i alla våra olika vägar finna ett gemensamt hem”.

Catholic News Agency, 2019-10-12

Detta är en nyhetstext. Originaltexten via länken här