Pris till filosofen Habermas

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Jürgen Habermas, som är en av samtidens mest betydande tyska filosofer, fick staden Münchens kulturpris år 2012. Detta beslöt statsfullmältige vid ett sammanträde i onsdags. Prissumman, som utgörs av 10 000 euro, utdelas varje år till en person av internationell betydelse för kulturella eller vetenskapliga insatser. Borgmästare Christian Ude kommer att dela ut priset i det gamla rådhuset den 22 januari 2013.

Framförallt i sina senare verk arbetar Habermas med relationen mellan religionen och det sekulära samhället. Med priset vill man visa Habermas uppskattning för hans insats som en kritisk röst, filosof och engagerad medborgare en i den offentliga debatten. Man betonar särskilt hans senare verk, där han uppmanar till en ”ansats att förstå både religiösa och icke-religiösa ståndpunkter i det sekulära samhället.”

Habermas menar att den religiösa övertygelsen ligger bortom det som är möjligt att nå fram till diskursivt och att den fria rättsstatens normativa förutsättningar inte kan härledas enbart ur ett sekulärt synsätt. Han betraktar den kristna kärleksetiken och den judiska rättfärdighetsetiken som bas och källa till idéer om frihet och solidarisk samlevnad, om autonomi och emancipation, om individuell samvetsmoral, mänskliga rättigheter och demokrati.

Religion och förnuft

En högtstående intellektuell debatt ägde rum år 2004 i den katolska akademin i Bayern mellan Habermas och den dåvarande kardinalen Joseph Ratzinger, den nuvarande påven. Temat var ”Tro och förnuft, religion och upplysning.”

Habermas försvara där, i motsats till Ratzingers ståndpunkt, det berättigade i ett statsfördrag, som inte söker legitimitet ur en religiös tradition – men han menar likväl att demokrati är hänvisad till handlingsnormer och dygder, som har religiöst ursprung. Både Habermas och Ratzinger uttrycker förhoppningar om en läroprocess med ömsesidiga tillrättavisanden mellan religion och förnuft. De tog båda avstånd från de absoluta anspråken i en sekularistisk och naturalistisk världsuppfattning.

Kathpress 2012-11-29

Du kan läsa artiklar om Jürgen Habermas i tidigare nummer av Signum här och här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Jürgen Habermas, som är en av samtidens mest betydande tyska filosofer, fick staden Münchens kulturpris år 2012. Detta beslöt statsfullmältige vid ett sammanträde i onsdags. Prissumman, som utgörs av 10 000 euro, utdelas varje år till en person av internationell betydelse för kulturella eller vetenskapliga insatser. Borgmästare Christian Ude kommer att dela ut priset i det gamla rådhuset den 22 januari 2013.

Framförallt i sina senare verk arbetar Habermas med relationen mellan religionen och det sekulära samhället. Med priset vill man visa Habermas uppskattning för hans insats som en kritisk röst, filosof och engagerad medborgare en i den offentliga debatten. Man betonar särskilt hans senare verk, där han uppmanar till en ”ansats att förstå både religiösa och icke-religiösa ståndpunkter i det sekulära samhället.”

Habermas menar att den religiösa övertygelsen ligger bortom det som är möjligt att nå fram till diskursivt och att den fria rättsstatens normativa förutsättningar inte kan härledas enbart ur ett sekulärt synsätt. Han betraktar den kristna kärleksetiken och den judiska rättfärdighetsetiken som bas och källa till idéer om frihet och solidarisk samlevnad, om autonomi och emancipation, om individuell samvetsmoral, mänskliga rättigheter och demokrati.

Religion och förnuft

En högtstående intellektuell debatt ägde rum år 2004 i den katolska akademin i Bayern mellan Habermas och den dåvarande kardinalen Joseph Ratzinger, den nuvarande påven. Temat var ”Tro och förnuft, religion och upplysning.”

Habermas försvara där, i motsats till Ratzingers ståndpunkt, det berättigade i ett statsfördrag, som inte söker legitimitet ur en religiös tradition – men han menar likväl att demokrati är hänvisad till handlingsnormer och dygder, som har religiöst ursprung. Både Habermas och Ratzinger uttrycker förhoppningar om en läroprocess med ömsesidiga tillrättavisanden mellan religion och förnuft. De tog båda avstånd från de absoluta anspråken i en sekularistisk och naturalistisk världsuppfattning.

Kathpress 2012-11-29

Du kan läsa artiklar om Jürgen Habermas i tidigare nummer av Signum här och här