Protestantisk uppskattning för ordenslivet ökar

Versoehnungsgottesdienst_im_Kloster_Triefenstein-evangelischeordenUnder senare tid uppskattas ordenslivet allt mera i de protestantiska kyrkorna. Det har visat sig vid en gemensam ”försoningsgudstjänst” till minne av reformationen för 500 år sedan, till vilken inbjudits av Tysklands ordenskonferens (DOK) och kristna från evangeliska kommuniteter. Den hölls i söndags hos Christusträger-Bruderschaft i klostret Triefenstein i Bayern. Mer än 200 medlemmar i ca 50 ordensgemenskaper och kommuniteter deltog i det ekumeniska firandet, enligt vad lokala ordensgemenskaper uppger.

”Evangeliska kloster – berättelser från det gemensamma livet” heter en bok som då presenterades. Titeln kombinerar ”det som tycks vara oförenligt” sade Kirchenrat Manuel Ritter i sin utvärdering. Han är ansvarig i Bayerns evangelisk-lutherska kyrka för kommuniteter och andliga gemenskaper. Den teologiska ståndpunkten i slutet av boken utgör enligt honom ”en åskådlig framställning av det som åstadkommer det gemensamma livet”.

Att ”det gudsvigda livet” i olika utformningar och gestalter åter har uppstått och förökats i de protestantiska kyrkorna och där har rönt ”en ny uppskattning”, sade också ordföranden i den tyska konferensen för ordensledare, abbot Hermann-Josef Kugler. Den av DOK utgivna tidskriften Ordenskorrespondenz ägnar sitt aktuella temanummer åt evangeliska kommuniteter och ekumeniska ordensprojekt.

Tillsammans med den evangeliska ordenssystern Ruth Meili, ledare för kommuniteten Casteller Ring, offentliggjorde Kugler inom ramen för evenemanget ”ett angeläget upprop”: ordensgemenskaperna, kyrkorna, folk och kulturer bör kunna leva ”enade i mångfald”. Dessutom är det viktigt att människor av annan världsåskådning och anhängare av andra religioner bemöts med respekt och att man söker ett öppet samtal. Ordnar och kommuniteter skall verka för medmänsklighet och fred i världen och leva ut visioner av en gemenskap mellan kyrkor, i Europa och världsvitt.

I hela det tyskspråkiga området finns det omkring 29 celibatära evangeliska kommuniteter med 700 medlemmar. Utmaningarna är trots det ringa medlemsantalet liknande de som möter katolska ordensgemenskaper. För ökande kontakter mellan gemenskaper i de båda konfessionerna verkar också platsen för det ekumeniska mötet, klostret Triefenstein vid Würzburg, som till sekulariseringen för 700 år sedan var platsen för katolska augustinerkorherrar och sedan 30 år är huvudorten för det evangeliska Christusträger Bruderschaft.

Kathpress 2017-03-13