Råder det åsiktsförbud i Sverige?

av KERSTIN HEDBERG NYQVIST
I Upsala Nya Tidning den 9 november 2017 fanns en kraftigt markerad rubrik: ”Omstridd talare leder #Metoo-konferens” [länk här]. Konferensen arrangerades av U-FOLD, Forum för forskning om läkemedels- och drogberoende, som är en del av Uppsala universitet, och behandlade sexuella övergrepp och hedersrelaterat våld. Som värdar för konferensen stod Fred Nyberg, professor emeritus i biologisk beroendeforskning, och Ruth Nordström, chefsjurist på Scandinavian Human Rights Lawyers, SHRL.

Rubriken – i artikeln skriven av UNT:s Nicklas Kihlberg – avsåg emellertid inte konferensens innehåll, utan Ruth Nordström. Märkligt nog avsåg epitetet ”omstridd” inte att hon är omstridd för åsikter om konferensens tema, utan något helt annat.

För tre år sedan stod hon som en av värdarna för en konferens om trafficking. Själva drottning Silvia var inbjuden till konferensen. Men universitet ställde in konferensen bara några dagar innan den skulle hållas. Anledningen var att Nordström var involverad i ett mål som gällde en barnmorska som stämt sin arbetsgivare efter ha nekats anställning på grund av att hon vägrade utföra aborter (hon fick sedan arbete i Norge).

Nordström har också varit vd för stiftelsen Provita som nyligen gått samman med föreningen Ja till livet och grundat föreningen Människovärde. Den nya föreningen säger sig arbeta för ett ”rättsskydd för de ofödda” och ”en minskning av de höga aborttalen”.

Nu kan man undra vad hennes uppfattning om abort hade med trafficking att göra. Som jag uppfattar det handlar hennes engagemang om kvinnors rätt att ha och uttrycka sina åsikter om etiskt-moraliskt svåra frågor. Sexuella övergrepp och hedersrelaterat våld ses naturligtvis som frågor där bara en åsikt gäller för både kvinnor och män. Detta är fullkomligt vedervärdigt och ska förebyggas och straffas enligt gällande lagar.

Men i ett land, där det självklart ska gälla åsiktsfrihet, måste man acceptera att alla inte delar exakt samma värderingar i kontroversiella frågor. Alla kvinnor i Sverige delar, av religiösa eller andra anledningar, inte åsikten att abort är något okontroversiellt. De har också rätt att organisera sig och föra ut sina åsikter. Taket ska vara högt i vårt land för den åsiktsfrihet vi vill värna om.

Att mena att man bör ”straffa” någon för att ha en position i en kontroversiell fråga genom att, som i det här fallet, inte låta henne/honom leda en konferens om en annan, okontroversiell fråga är obegripligt. Konferensens ledning ska ha en eloge för att de tydligt förklarat sin ståndpunkt om detta.

Som det står i Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna: ”Var och har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet.” Att, som i detta fall, ta avstånd från en kompetent persons medverkan i en konferens om ett okontroversiellt ämne därför att hon uttryckt sin åsikt om ett helt annat ämne är inte bara obegripligt utan oprofessionellt. Uppsala universitet ska ha en eloge för hur det tillämpar sin policy runt detta.

Kerstin Hedberg Nyqvist 2017-11-10

Artikeln i UNT finns här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

av KERSTIN HEDBERG NYQVIST
I Upsala Nya Tidning den 9 november 2017 fanns en kraftigt markerad rubrik: ”Omstridd talare leder #Metoo-konferens” [länk här]. Konferensen arrangerades av U-FOLD, Forum för forskning om läkemedels- och drogberoende, som är en del av Uppsala universitet, och behandlade sexuella övergrepp och hedersrelaterat våld. Som värdar för konferensen stod Fred Nyberg, professor emeritus i biologisk beroendeforskning, och Ruth Nordström, chefsjurist på Scandinavian Human Rights Lawyers, SHRL.

Rubriken – i artikeln skriven av UNT:s Nicklas Kihlberg – avsåg emellertid inte konferensens innehåll, utan Ruth Nordström. Märkligt nog avsåg epitetet ”omstridd” inte att hon är omstridd för åsikter om konferensens tema, utan något helt annat.

För tre år sedan stod hon som en av värdarna för en konferens om trafficking. Själva drottning Silvia var inbjuden till konferensen. Men universitet ställde in konferensen bara några dagar innan den skulle hållas. Anledningen var att Nordström var involverad i ett mål som gällde en barnmorska som stämt sin arbetsgivare efter ha nekats anställning på grund av att hon vägrade utföra aborter (hon fick sedan arbete i Norge).

Nordström har också varit vd för stiftelsen Provita som nyligen gått samman med föreningen Ja till livet och grundat föreningen Människovärde. Den nya föreningen säger sig arbeta för ett ”rättsskydd för de ofödda” och ”en minskning av de höga aborttalen”.

Nu kan man undra vad hennes uppfattning om abort hade med trafficking att göra. Som jag uppfattar det handlar hennes engagemang om kvinnors rätt att ha och uttrycka sina åsikter om etiskt-moraliskt svåra frågor. Sexuella övergrepp och hedersrelaterat våld ses naturligtvis som frågor där bara en åsikt gäller för både kvinnor och män. Detta är fullkomligt vedervärdigt och ska förebyggas och straffas enligt gällande lagar.

Men i ett land, där det självklart ska gälla åsiktsfrihet, måste man acceptera att alla inte delar exakt samma värderingar i kontroversiella frågor. Alla kvinnor i Sverige delar, av religiösa eller andra anledningar, inte åsikten att abort är något okontroversiellt. De har också rätt att organisera sig och föra ut sina åsikter. Taket ska vara högt i vårt land för den åsiktsfrihet vi vill värna om.

Att mena att man bör ”straffa” någon för att ha en position i en kontroversiell fråga genom att, som i det här fallet, inte låta henne/honom leda en konferens om en annan, okontroversiell fråga är obegripligt. Konferensens ledning ska ha en eloge för att de tydligt förklarat sin ståndpunkt om detta.

Som det står i Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna: ”Var och har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet.” Att, som i detta fall, ta avstånd från en kompetent persons medverkan i en konferens om ett okontroversiellt ämne därför att hon uttryckt sin åsikt om ett helt annat ämne är inte bara obegripligt utan oprofessionellt. Uppsala universitet ska ha en eloge för hur det tillämpar sin policy runt detta.

Kerstin Hedberg Nyqvist 2017-11-10

Artikeln i UNT finns här