Rapport från Malmö Arena 2

img_3467Efter sändningen från Lund då arenapubliken deltagit i gudstjänsten återupptogs det artistprogram som också inlett eftermiddagen i Malmö Arena.

Kattis Ahlström presenterar detta. Att många, särskilt de som varit bänkade sedan halv två, tog tillfället i akt för en teknisk paus, varmkorv eller kaffe förvånar inte.

img_3470img_3470Påfallande många intervjuer pågår också i foajén medan bänkarna snart fylls igen under Cirkus Cirkörs halsbrytande och uttrycksfulla framträdande på temat ”Gränser”.

Per Ström i Malmö Arena 2016-10-31