Rapport om förföljda kristna kvinnor

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Enligt den internationella biståndsorganisationen Kirche in Not [Kyrka i nöd] utsätts kristna kvinnor världen över för religiös förföljelse. Särskilt i länder med starka islamistiska grupperingar förekommer detta, förklarade chefen för Kirche in Not – Tyskland, Florian Ripka i München. Sedan årtionden utsätts kristna kvinnor och flickor, liksom kvinnor tillhöriga andra religiösa minoriteter, för att bortföras och tvingas till giftermål eller till konversion, och de förslavas, utnyttjas och våldtas. Den 19 januari 2022 offentliggörs på tyska en studie utförd av organisationen, där det dels finns vittnesmål från drabbade, dels resultat av organisationens egna undersökningar.

Därmed vill biståndsorganisationen få igång en debatt i samhället, sa Ripka. Man hälsar med tillfredsställelse att den nya tyska regeringen i sin koalitionsuppgörelse än mera har betonat att man vill skydda kvinnor från hatbrott. ”Detta måste gälla över hela världen, och det måste även gälla för kristna kvinnor.” Som exempel nämnde Ripka det afrikanska landet Nigeria. Enligt lokala undersökningar genomförda av Christian Association of Nigeria utgör där kristna 95 procent av de kvinnor som har bortförts av islamister.

Även från Egypten, Moçambique, Pakistan eller Mellanöstern nås hjälporganisationen av ˮskakande rapporterˮ, uppger Ripka. ”Det finns flera indicier på att brott mot kristna kvinnor och flickor har ökat i antal över hela världen genom islamistiska fanatikers framryckningar. Ändå uppmärksammas offentligt detta ämne inte tillräckligt, eller det förtigs – bland annat på grund av rädsla för att de drabbades ska skambeläggas.” En del tyder också på att coronakrisen har erbjudit ytterligare grogrund för utbredning av terrorism och våld mot kvinnor.

I en del av de berörda länderna pågår det dock enligt uppgift en utveckling för att förhindra tvångsäktenskap och bestraffa förövare hårdare. Detta gäller till exempel Nigeria och Pakistan. Dessa ansträngningar måste förstärkas inom ramen för internationellt samarbete, krävde chefen för Kirche in Not. Även inom kyrkorna kräver dessa problem större uppmärksamhet. Den 26 december, då man firar den helige Stefanos som var den första kristna martyren, kommer man i katolska kyrkan att tänka på förföljda och trakasserade kristna.

Kathpress 2021-12-21

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Enligt den internationella biståndsorganisationen Kirche in Not [Kyrka i nöd] utsätts kristna kvinnor världen över för religiös förföljelse. Särskilt i länder med starka islamistiska grupperingar förekommer detta, förklarade chefen för Kirche in Not – Tyskland, Florian Ripka i München. Sedan årtionden utsätts kristna kvinnor och flickor, liksom kvinnor tillhöriga andra religiösa minoriteter, för att bortföras och tvingas till giftermål eller till konversion, och de förslavas, utnyttjas och våldtas. Den 19 januari 2022 offentliggörs på tyska en studie utförd av organisationen, där det dels finns vittnesmål från drabbade, dels resultat av organisationens egna undersökningar.

Därmed vill biståndsorganisationen få igång en debatt i samhället, sa Ripka. Man hälsar med tillfredsställelse att den nya tyska regeringen i sin koalitionsuppgörelse än mera har betonat att man vill skydda kvinnor från hatbrott. ”Detta måste gälla över hela världen, och det måste även gälla för kristna kvinnor.” Som exempel nämnde Ripka det afrikanska landet Nigeria. Enligt lokala undersökningar genomförda av Christian Association of Nigeria utgör där kristna 95 procent av de kvinnor som har bortförts av islamister.

Även från Egypten, Moçambique, Pakistan eller Mellanöstern nås hjälporganisationen av ˮskakande rapporterˮ, uppger Ripka. ”Det finns flera indicier på att brott mot kristna kvinnor och flickor har ökat i antal över hela världen genom islamistiska fanatikers framryckningar. Ändå uppmärksammas offentligt detta ämne inte tillräckligt, eller det förtigs – bland annat på grund av rädsla för att de drabbades ska skambeläggas.” En del tyder också på att coronakrisen har erbjudit ytterligare grogrund för utbredning av terrorism och våld mot kvinnor.

I en del av de berörda länderna pågår det dock enligt uppgift en utveckling för att förhindra tvångsäktenskap och bestraffa förövare hårdare. Detta gäller till exempel Nigeria och Pakistan. Dessa ansträngningar måste förstärkas inom ramen för internationellt samarbete, krävde chefen för Kirche in Not. Även inom kyrkorna kräver dessa problem större uppmärksamhet. Den 26 december, då man firar den helige Stefanos som var den första kristna martyren, kommer man i katolska kyrkan att tänka på förföljda och trakasserade kristna.

Kathpress 2021-12-21

Detta är en nyhetstext.