Razzia i Vatikanen

De flesta medarbetare märkte inte mycket. Till skillnad från deras överordnade fick de inte heller någon information, efter det att vatikanska gendarmer och brandmän hade burit ut lådor med dokument och elektroniska apparater ”från några byråer vid den första sektionen inom statssekretariatet”, meddelade senare Vatikanens presstjänst ytterst kortfattat. Enligt uppgift hade även byrån för finansinspektionen AIF genomsökts.

Knappt 24 timmar senare presenterade det italienska magasinet L’Espresso en sorts efterlysning ställd till medarbetare i Vatikanen och inom Schweizergardet, undertecknad av Vatikanens säkerhetschef, Domenico Giani. Under förutsättning att tjänsteföreskriften av den 2 oktober är äkta, har fem personer – i dokumentet avbildade med foto – tills vidare ”för säkerhets skull tagits ur tjänst”: byråchefen för information och dokumentation inom statssekretariatet, direktören för AIF, två medarbetare och en anställd inom statssekretariatet.

Nu får Vatikanstatens område endast beträdas vid behov av Vatikanens hälsovård. Byråchefen för information, som bor gästhuset Santa Martha, måste tills vidare stanna där.

Den redan före det senaste påvevalet begärda, och efter Franciskus tillträde även utlovade, transparensen breder i större och mindre steg ut sig inom Vatikanen. Enligt ett pressmeddelande från Heliga stolen i tisdags fattades beslutet om genomsökningen av Vatikanens statsjurist, Gian Piero Milano och hans ställföreträdare, Alessandro Diddi.

Anledning var enligt uppgift anmälningar från Vatikanbanken, IOR, och generalrevisorn under försommaren. Båda inrättningarna har under de senaste månaderna fått nya statuter från Franciskus. Genom dessa avancerade generalrevisorn, som ansvarig för överprövningen av bokslutet för samtliga inrättningar inom Vatikanen, till Heliga stolens officiella antikorruptionsmyndighet.

Särskilt delikat är namnet på AIF-direktören, Tommaso di Ruzza, på Gianis tjänsteföreskrift. Finansinspektionen inrättades redan av Benedictus XVI för göra denna detta område inom den kyrkliga förvaltningen mer transparent och lättare att kontrollera. Franciskus har också reformerat och förstärkt AIF, för att göra den till en inrättning som tillfredsställande motsvarar de officiella och internationella kraven på åtgärder mot penningtvätt.

I det torra meddelandet i Vatikanens pressrum heter det vagt att razzian rör ”med tiden företagna finanstransaktioner”. Det spekuleras om vilken sorts transaktioner det handlar om; nyhetsbyrån Reuters säger sig veta att handlar om fastighetsaffärer. L’Espresso antar att rör sig om fastighetsaffärer i miljonklassen utomlands, ”i synnerhet prestigefulla fastigheter i London”.

Hur lång tid som undersökningarna beräknas pågå är lika oklart. Men det skulle kunna röra ämbetstiden för den tidigare vice statssekreteraren, ärkebiskop Angelo Becciu, 2011–2018. Honom upphöjde Franciskus till kardinal i juni 2018 och flyttade honom från nyckelpositionen mellan påven och kurian till kongregationen för helgonförklaringar. I backspegeln skulle detta kunna uppfattas som en strategi, som Vatikanen gärna använder sig av: promoveatur ut amoveatur – befordra någon för att kunna flytta på honom.

Med den nye vice statssekreteraren, venezuelanen Edgar Pena Parra, blåser det nya vindar i det viktigaste dikasteriet i Vatikanen. Att Pena Parra inte stod i vägen för en husrannsakan talar för detta. Från Becciu heter det omvänt att han genom det av Franciskus inrättade ekonomisekretariatet har blivit en motspelare till den australienske kardinalen och tidigare medlemmen av kardinalsrådet, George Pell. Pell högg i sten när han försökte utföra sin uppgift och få ut information om det finansiella läget inom vissa dikasterier.

På andra håll i Vatikanen antar man att aktionen skulle ha ett samband med en ny bok av italienske grävande journalisten Gianluigi Nuzzi. Nuzzi – känd från Vatileaks – kommer att presentera sitt nya arbete inom de närmaste dagarna, under Amazonassynoden, när medieuppmärksamheten på Vatikanen ändå är extra stor.

Roland Juchem/Kathpress 2019-10-03