Reformationsåret 2017: Ekumenisk tolkning av historien

Ordföranden för den tyska biskopskonferensen, ärkebiskop Robert Zollitsch, förväntar sig att det nya luthersk-katolska dokumentet till minne av reformationen skall ge ”sådana impulser att också vi i Tyskland skall kunna gå vidare i det ekumeniska arbetet”. Dokument, som presenterats av ”Internationella lutherska, romersk-katolska kommissionen för enhet”, har fått titeln ”Från konflikt till gemenskap”, vilket hos oss väcker stora förväntningar, säger Zollitsch till den tysk-katolska nyhetsbyrån KNA. Genom dopet är de kristna ”redan nu förbundna i en gemenskap med Kristi kropp”.

Det ekumeniska samtalet har visat att det finns mer som förenar än som skiljer konfessionerna, säger ärkebiskopen. Samtidigt kvarstår uppgiften ”att sträva mot målet, som är de synliga kyrkornas fulla gemenskap”. Och enligt Andra Vatikankonciliet (1962–65), vars 50-års jubileum firas i år, har den katolska kyrkan förpliktigat sig till en sådan strävan. ”Och som ordförande för den tyska biskopskonferensen är detta också min strävan”, säger Zollitsch.

Lutheraner för nattvardsgemenskap

Presidenten i Lutherska världsförbundet, den palestinske biskopen Munib Younan, önskar sig en nattvardsgemenskap för lutheraner och katoliker till reformationsjubileet år 2017. I Genève har redan de tyskspråkiga lutheranerna och katolikerna skapat en tradition, att en gång om året fira gemensam nattvard. ”Jag frågar mig därför om det inte vore möjligt att lutheraner och katoliker kunde sätta som mål att fram till år 2017 etablerar former för en eukaristisk gästvänskap”, sade Younan i måndags vid luthersk förbundets rådslag i Genève. Man måste försäkra sig om att barn i interkonfessionella äktenskap inte avlägsnas från Guds ord eller sakramenten, därför att en präst eller pastor kräver att de skall avgöra sig för endera av de två traditionerna.

Kathpress 2013-06-17

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Ordföranden för den tyska biskopskonferensen, ärkebiskop Robert Zollitsch, förväntar sig att det nya luthersk-katolska dokumentet till minne av reformationen skall ge ”sådana impulser att också vi i Tyskland skall kunna gå vidare i det ekumeniska arbetet”. Dokument, som presenterats av ”Internationella lutherska, romersk-katolska kommissionen för enhet”, har fått titeln ”Från konflikt till gemenskap”, vilket hos oss väcker stora förväntningar, säger Zollitsch till den tysk-katolska nyhetsbyrån KNA. Genom dopet är de kristna ”redan nu förbundna i en gemenskap med Kristi kropp”.

Det ekumeniska samtalet har visat att det finns mer som förenar än som skiljer konfessionerna, säger ärkebiskopen. Samtidigt kvarstår uppgiften ”att sträva mot målet, som är de synliga kyrkornas fulla gemenskap”. Och enligt Andra Vatikankonciliet (1962–65), vars 50-års jubileum firas i år, har den katolska kyrkan förpliktigat sig till en sådan strävan. ”Och som ordförande för den tyska biskopskonferensen är detta också min strävan”, säger Zollitsch.

Lutheraner för nattvardsgemenskap

Presidenten i Lutherska världsförbundet, den palestinske biskopen Munib Younan, önskar sig en nattvardsgemenskap för lutheraner och katoliker till reformationsjubileet år 2017. I Genève har redan de tyskspråkiga lutheranerna och katolikerna skapat en tradition, att en gång om året fira gemensam nattvard. ”Jag frågar mig därför om det inte vore möjligt att lutheraner och katoliker kunde sätta som mål att fram till år 2017 etablerar former för en eukaristisk gästvänskap”, sade Younan i måndags vid luthersk förbundets rådslag i Genève. Man måste försäkra sig om att barn i interkonfessionella äktenskap inte avlägsnas från Guds ord eller sakramenten, därför att en präst eller pastor kräver att de skall avgöra sig för endera av de två traditionerna.

Kathpress 2013-06-17