Reformationsminnet 2017: Kardinal Koch varnar för fördjupad splittring

Vatikanens ”ekumenikminister”, kardinal Kurt Koch hoppas att reformationsminnet 2017 ska medföra ”ytterligare klargöranden” om de olika konfessionella uppfattningar om ”kyrkans väsen”. Ett ”ekumeniskt klargörande av uppfattningarna om kyrka och enhet är enligt honom en ”huvudpunkt” på kyrkornas dagordning, sade ordföranden för Påvliga rådet för främjandet av de kristnas enhet under måndagskvällen i Berlin. Utan en övertygelse om målet för ekumeniken hotar kyrkorna att glida ifrån varandra. Koch uttalade sig vid upptakten till en föreläsningsserie med temat Ökumene einer Streitkultur? Luthers katholische Kontrahenten (Ekumenik en grälande kultur? Luthers katolska motståndare) vid Humboldt-universitetet i Berlin.

Medan den katolska kyrkan håller fast vid målet om en ”synlig enhet”, har inom reformationstidens kyrkor tanken på ett ”ömsesidigt erkännande vunnit terräng, vilket kardinalen beklagar. Enligt denna uppfattning består enheten endast i form av en ”summa av kyrkobildningar”.

Med tanke på 500-årsminnet av reformationen sade Koch att han hoppas att år 2017 inte ska markera en avslutning utan en nystart. Här stöder han sig på en ”treklang av bot, tacksamhet och hopp”, som det också uttrycks i de gemensamma dokumentet från det katolska enhetsrådet och Lutherska världsförbundet, ”Från konflikt till gemenskap”.

Det borde då också finnas en ”offentlig botakt” i början av gemensamma minneshögtiden. ”Omvändelse och bot är samtidigt insidan av varje reform”, sade Koch.

Ekumeniken behöver i dag en ”omvändelse till ett lidelsefullt sökande efter enheten”. Men ett hinder för denna utgörs av den ”postmoderna mentaliteten”, som av princip har tagit avstånd från enhetstanken.

Kardinalen kritiserade också den tyska evangeliska kyrkans ”grundläggande text” till reformationsjubileet, Rechtfertigung und Freiheit (rättfärdighet och frihet), som menar att ”pluraliseringen av den västerländska kristendom” som en välkommen långtidsverkan av reformationen. Tvärtom anser han: ”Där splittringen av Kristi enda kropp inte väcker anstöt, blir ekumeniken överflödig.”

Kathpress 2014-11-04